Til: Kunnskapsministeren

Samarbeidet mellom universitet og høyskoler og eksterne aktører, behov for endring i Studietilsynsforskriften

Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans møtes årlig og er med og staker ut de store linjene i Rådets arbeid gjennom drøftinger av prinsipielle og faglige spørsmål. Møtet skal også være et forum der…

Les meir: Resolusjon fra Representantskapsmøtet 2015

Implementeringa av UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv i Noreg

Rådet for folkemusikk og folkedans hadde sitt årlege Representantskapsmøte i Trondheim 31. oktober. Her deltok et bredt spekter av representantar for Rådets tre hovudsektorar innafor arbeidet med folkemusikk og folkedans i Noreg; Presentasjon og formidling, Høgare utdanning, forsking og arkivdrift og Utøving og grunnopplæring. Møtet vedtok å be Rådet om å senda følgjande resolusjon til Norsk kulturråd på vegne av Representantskapsmøtet:…

Les meir: Resolusjon fra Representantskapsmøtet 2013

Representantskapsmøtet er generalforsamling for Rådet. Det kjem saman ein gong i året, seinast 15. november, og er med og stakar ut dei store linjene i Rådet sitt arbeid gjennom drøftingar av prinsippielle og faglege spørsmål.

Det godkjenner årsmelding, langtidsplan med budsjett og rekneskap for midlane Rådet har råderetten over. Det…

Les meir: Representantskapsmøtet

Rådets rolle på framtidens folkemusikk- og folkedansfelt

Vi minner om at Rådet ber om skriftlig tilbakemelding på saken Rådet rolle på framtidens folkemusikk- og folkedansfelt. Rådet legger fram saken for representantskapsmøtet fredag 4. november 2011, der vi ber representantskapsmøtet definere rådets rolle i valg av modell for framtidig organisering av…

Les meir: Rådets rolle på framtidens folkemusikk- og folkedansfelt

Last ned programmet (PDF)

Les meir: Oppdatert program for seminaret Kunnande og vitande

  

 

 

Postadresse:
Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Dragvoll, Idrettssenteret
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Loholt Allé 81
Dragvoll, Idrettssenteret,4. etasje
(7049 Trondheim)

E-post:
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

Sff alle rettigheter | admin | adminb | Webside levert av fagtrykk.no

Ekstra informasjon