Arkivseminaret 2015

Arkivseminaret 2015

Det årlige seminaret til nettverket for norske folkemusikkarkiv arrangeres 17.- 18. mars ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans på Dragvoll i Trondheim. Årets seminar vil bl.a. inneholde en presentasjon av utredningen «Fremtidens folkemusikkarkiv. Digitale utfordringer» med påfølgende diskusjon om videre veivalg.