Arkivdagen 2017: Sangen i arkivet - i samarbeid med Rockheim

Publisert 08 november 2017

Velkommen til arkivdagen 2017 på Rockheim- det nasjonale museet for populærmusikk

Facebookarrangementet "Arkivdagen på Rockheim"

Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Rockheim samarbeider i år om å sette fokus på sangen i arkivet.
Den siste tiden har det vært skrevet mye om sangens betydning for det kulturelle og sosiale mennesket. Dette ønsker vi å belyse gjennom å vise noen gamle arkivopptak av sang i ulike situasjoner.

Vi ønsker å prate med deg og dine minner om når og hvor du sang/synger, og hvor sangen er i dag. Hvilken rolle spiller sangen i dag? Har sangen status? Hva forteller arkivkildene om sangen? Og hvordan vil sangens rolle være i framtida?

Fra kl 12-15 vil det vises frem arkivklipp i foajeen på Rockheim. Her vises både sang i skolesammenheng, sang ii familiesammenheng og visesanger.

Kom og se gamle filmopptak på 16mm filmer når vi spiller av filmene på en original filmframviser av merket Elmo (hovedsakelig i bruk på 70-, 80- og 90-tallet)!

 

Sangleiker på Lilleby skole, Trondheim, 1977

Sangleiker på Lilleby skole, Trondheim, 1977

Musikkarkivar Ivar Mogstad tørker støv av 16mm filmframviseren av merket Elmo

Musikkarkivar Ivar Mogstad tørker støv av 16mm filmframviseren av merket Elmo