Arkivseminaret 2014

 

Publisert 21 mars 2014

Norsk senter for folkemusikk og folkedans arrangerte 18.- 19. mars det årlige seminaret i nettverket for norske folkemusikkarkiv. Ett av hovedtemaene under årets seminar var på hvilken måte arkivene skal følge opp de foreslåtte tiltakene i arkivutredningen. I tillegg ble de foreløpige konklusjonene i prosjektutredningen "Digitale verktøy i folkemusikkarkivene" lagt fram og diskutert.

Seminaret inneholdt også den tradisjonelle informasjonsrunden fra arkivene samt en mer praktisk rettet del knyttet til digitalisering, konvertering og lagring av video, samt valg av programvare. Deltakelsen under arkivseminaret har aldri vært større enn i år, og totalt deltok 29 personer fra en rekke arkiv og kulturinstitusjoner rundt omkring i landet.

DSC05888.JPG
DSC05883.JPG