Arkivseminaret 2015

Publisert 23 januar 2015

Det årlige seminaret til nettverket for norske folkemusikkarkiv arrangeres 17.- 18. mars ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans på Dragvoll i Trondheim. Årets seminar vil bl.a. inneholde en presentasjon av utredningen «Fremtidens folkemusikkarkiv. Digitale utfordringer» med påfølgende diskusjon om videre veivalg. Vi vil få en presentasjon og diskusjon rundt viktige juridiske spørsmål knyttet til virksomheten ved folkemusikkarkivene ved en av Nasjonalbibliotekets ledende jurister på feltet, og vi skal bli kjent med arbeidet til Landslaget for lokal- og privatarkiv og høre hvilken relevans de kan ha for arkivnettverket. I tillegg vil Per Gudmundson komme og presentere nyheter om FIOL og spesielt om WebbFIOL.

Program for arkivseminaret finner du her.

DSC0588322.JPG