Arkivutredningen ferdig

Publisert 13 mars 2014

Rådet for folkemusikk og folkedans satte i februar 2012 ned et utvalg for å utrede situasjonen for de norske folkemusikkarkivene. Utvalget, som har bestått av Kari Lønnestad, Hans-Hinrich Thedens og Bjørn Aksdal, har nå overlevert den ferdige arkivutredningen til Rådet.

Utredningen vil bli fulgt opp av Rådet når nettverket for norske folkemusikkarkiv, som har sitt årlige seminar Trondheim i mars, har diskutert innholdet og tiltakene i utredningen.

 

Du kan lese utredningen her