Velkommen til årets arkivseminar

 

Publisert 28 februar 2017

Norsk senter for folkemusikk og folkedans ønsker velkommen til
Arkivseminaret 2017 

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Dragvoll, Idrettsbyggets 4. etasje.

Påmelding til tone@fmfd.no  innen 01.mars

Mandag 13. mars

12.00-14.30     Video-workshop med Rolf Ruud, Mediability AS: Bruk av videokamera (innstillinger, lys, proff-/konsument og format)

14.00-14.30     Pause

14.30-16.00    Video-workshop forts. med bl.a praktisk bruk

Konsert Rydvall/Mjelva kl. 19 med folkemusikkpub - Ni Muser

Tirsdag 14. mars

09.00-11.30    Video-workshop med Rolf Ruud: Import, lagring, komprimering, programvare (prinsipielt, med basis i Vegas og Premiere) og om lyd

11.30-12.30    Lunsj

12.30-13.00    Åpning av seminaret – kort presentasjonsrunde

13.    13.00-14.30     Fremtidige databaseløsninger og folkemusikkarkivenes behov - innledning til debatt onsdag

14.30-15.00    Kaffepause m/frukt

15.00-15.30    Fortsettelse debatt

15.30- 16.00   Oppsummering: høring av saksliste for møte med Kulturrådet v/Marit Stranden

16    16.00 -16.15   Kaffepause m/frukt

16.15-17.00    Arkivrunden. Innmeldte meldinger fra arkivene.                         

17    17.00               Avslutning

19.00               Middag + sosialt

 

Onsdag 15. mars

09.00-10.30   Formidlingsprosjekt 20-30 minutter til hvert prosjekt

- Publisering av 78-plater, ved Ove Berg

- «LoCloud for folkemusikkarkiv» ved Ann Tove Manshaus, rådgiver i Vestfoldarkivet og Joachim Fugleberg fra Riksarkivet

- Felles opprop om å bevare NRK Folkemusikk

- Museene danser, ved Tone H. Erlien (hvis tiden strekker til)

10.30-11.00  Kaffepause

11.00-11.45  Evaluering av årets arkivseminar og valg av arbeidsgruppe

11.45-12.45   Lunsj på lunsjrommet

12.45-14.00    Debatt Rff

        14.00-14.15    Kaffepause

14.15-15.00    Debatt Rff

        15.00               Slutt

Videre program av Rådet for folkemusikk og folkedans

Prisutdeling

Middag

Omvisning i utstilling på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

 

Torsdag 16.mars

10.00-12.00 Representantskapsmøte Rådet for folkemusikk og folkedans