Fagpublikasjonsprisen i folkemusikk og folkedans 2017 til Per Åsmund Omholt

Foto: Per Omholt

Foto: Per Omholt

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 en pris for fagpublikasjoner som blir delt ut annethvert år. Fagpublikasjonsprisen har som mål å styrke interessen for fagpublikasjoner med relevans for folkemusikk og folkedans og å gi arbeidet større oppmerksomhet.

På bakgrunn av fagjuryens innstilling, har Rådet gitt Fagpublikasjonsprisen 2017 til Per Åsmund Omholt for artikkelen «Mælefjøllvisa – toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk», publisert i Norsk folkemusikklags skrift Musikk og tradisjon, nr. 29, 2015.

Vi mener at Omholt fortjener prisen fordi han gjennom forskning basert på empiri og teori evner å komme opp med nye synspunkter på et mye omdiskutert og komplekst tema som tonalitet og «svevende» intervaller. Og han gjør rede for dette på en måte som gjør det interessant og forståelig også for lesere som ikke er spesialister på emnet.

Utgangspunktet for studien er tekniske målinger av et lydopptak med Aslak Brekke fra 1937. Omholt tar oss gjennom eldre teorier om tonalitet og diskuterer tidligere forsøk på målinger av intonasjon i norsk folkemusikk. Han går grundig gjennom resultatene av sine egne målinger og problematiserer resultatet i forhold til persepsjonsteori og praktisk utøving. Avslutningsvis konkluderer han med at intonasjonene ikke er faste og entydige, og at det handler om størrelser i bevegelse. Kan det være sånn at vår opplevelse av «gammel» tonalitet i folkesang er like mye knyttet til bevegelsen som til særegne tonehøyder?

Omholt resonnerer seg fram til nye spørsmål gjennom en grundig gjennomgang av andres og egen forskning, teorier fra flere fagfelt, moderne tekniske målinger og eldre lydopptak.  Fagkomiteen mener at dette er et solid arbeid som fortjener oppmerksomhet og anerkjennelse, og det er en artikkel som trolig vil avstedkomme nye diskusjoner og forskning på emnet.

Per Åsmund Omholt (f. 1963) er oppvokst på Veme på Ringerike. Etter forskjellige høgskolestudier i musikk og kulturfag, ble han tilsatt ved folkemusikkstudiet Rauland, i dag Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Campus Rauland, der han nå arbeider som Førsteamanuensis. Omholt er etnomusikolog med norsk slåttemusikk som spesialfelt. Omholt har publisert flere artikler, og doktorerte i 2009 på avhandlingen «Regional og typologisk variasjon i norsk slåttemusikk – en kvantitativ tilnærming med et historisk perspektiv».

Han er også utøvende musiker på hardingfele, fløyte, gitar og i kveding/sang.