Fagpublikasjonsprisen i folkemusikk og folkedans – retningslinjer.

Rådet for folkemusikk og folkedans har opprettet en pris for fagpublikasjoner som blir delt ut annethvert år. Den første prisen ble delt ut i 2013. Rådet setter ned en fagkomite som innstiller forslag til vinner av prisen. Fagkomiteen vurderer forslag som kommer inn fra publikum og eventuelt øvrige publikasjoner.

Retningslinjer for tildeling fagpublikasjonsprisen (vedtas av Rådet)

        1. Fagpublikasjonsprisen skal styrke interessen for fagpublikasjoner med relevans for folkemusikk og folkedans og gi    fagarbeidet større oppmerksomhet.

        2. Med fagpublikasjon menes et skriftlig arbeid som er gjort offentlig tilgjengelig i papirform eller på internett. Det skal vanligvis ha et omfang på minst 4000 ord og være skrevet på norsk, et annet skandinavisk språk eller på engelsk. Arbeidet må være publisert i toårsperioden etter at fristen for forslag til den foregående prisen gikk ut.

        3. Kun publikasjoner skrevet av forfattere som er bosatt i Norge, har sitt virke i landet eller har en annen sterk tilknytning til Norge vil kunne få prisen.

        4. Begrunnede forslag på publikasjoner skal sendes til Stiftinga for folkemusikk og folkedans (merk: fagpublikasjonspris). Forfatteren av arbeidet eller andre kan sende inn forslag. Rådet vurderer primært forslagene som kommer inn, men kan også komme med egne forslag, men tar ikke ansvar for å holde oversikt over alt som blir publisert.

     5. Vurderingskriterier er:         

  • Hva publikasjonen tilfører av ny kunnskap, innsikt og/eller metoder
  • Hvilken betydning publikasjonen har for feltet eller deler av det
  • Hvilken faglig kvalitet som ligger i arbeidet
  • Hvilken innsats som er lagt ned i publikasjonen
  • Rådet kan også legg vekt på andre kriterier

       6. Prisen er på kr. 10.000 og deles ut annethvert år.

   7. Rådet kan endre retningslinjene gjennom alminnelig vedtak.