Fagpublikasjonsprisen til Egil Bakka og Gediminas Karoblis

Publisert 04 oktober 2013

IMG_7482-2.jpg

 

Rådet for folkemusikk og folkedans er positivt overrasket over den store responsen med 29 forslag til Fagpublikasjonsprisen 2013. Prisen tildeles prof. Egil Bakka og førsteamanuensis Gediminas Karoblis (Dansevitenskap, Institutt for musikk, NTNU) for artikkelen «Writing a dance: Epistemology for Dance Research» publisert i 2010 i det fagfellevurderte internasjonale tidsskriftet Yearbook for Traditional Music. Rådet har også vektlagt at artikkelen bygger på etnokoreologen (folkedansforskeren) og folkedanseren Bakka sin livslange erfaring fra dokumentering av folkemusikk og tradisjonsdans i Norge og videre hans innsats for revitalisering og videreføring av tradisjonsdans som immateriell kulturarv.

Artikkelen til Egil Bakka og Gediminas Karoblis argumenterer for empiri, reell dans og dansing som basis for danseforskingen. De argumenterer for at analyser av reelle dansefremføringer og hendelser knyttet til disse må ligge til grunn for generaliseringer. Artikkelen kombinerer to forskjellige forskningsdisipliner – etnokoreologi og filosofi. Det er dette som gir artikkelen tyngde og aktualitet. Analysemetoden Bakka utviklet for å dokumentere og overføre kunnskap om dansetradisjonen har vært normgivende for pedagogisk og vitenskapelig arbeid i Norge, men er blitt kritisert av postmodernister for å tilhøre positivistiske metoder. Filosofen og selskapsdanseren Karoblis tilfører metoden et filosofisk perspektiv med basis i fenomenologi der han tar utgangspunkt i Merleau–Ponty sin teori om persepsjon. Skillet mellom den enkelte danseframføringa (realiseringa av dansen) og de generaliserte ideene om en dansetype (dansekonseptet) er viktige for artikkelens argumentasjon og kombinasjonen etnokoreologi og filosofi. De argumenterer for realiseringen som grunnlaget for kunnskap (primacy of realization), en kreativ omskriving av uttrykket persepsjon som grunnlag for kunnskap (primacy of perception). Den tverrvitenskapelige diskusjonen som formidles i artikkelen argumenterer for en revitalisering av metoden dansesanalyse, samtidig som den peker på behovet for videreutvikling av metoden i sammenheng med nyere fenomenologisk tenkning. Artikkelen re-aktualiserer verdien av pionerarbeidet til innsamlerne av musikk og dans i Norge.

Prisen på kr. 10.000 deles ut under Årskonferansen for folkemusikk og folkedans som del av konserten «Fire feler – fire tradisjoner» onsdag 30. oktober kl 2030 i Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek der Bakka vil bli intervjuet om rollen som avtroppende direktør for stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff). Stiftelsen omfatter Rådet og Rff-sentret. Rådet er et organ som representerer hele folkemusikkfeltet inkludert organisasjoner, festivaler, utøvere, arkiver, utdanning og forskning. Rff-sentret er et fagsenter med forskning, arkiv og formidling.