Bjørn Aksdal opprykk til seniorforsker

Bjørn Aksdal har rykket opp til seniorforsker i henhold til Rff sin tittelbruk på fagseksjonen.

Kompetansen ble vurdert av en ekstern komité i samsvar med etablerte nasjonale standarder for professorat, jf. veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse.

Noen publikasjoner de senere årene som komiteen også hadde med i sin vurdering er:

"Svenskleker og andre grenseløse slåtter" (2008), "Hardingfela" (2009) og "From Unique performance to Musical Canon" (2010).