Forskningsprojekt på Nordlek 2009 i Lahtis

Frå 29. juni til 5. juli gjennomførte Norsk senter for folkemusikk og folkedans eit mindre forskingsprosjekt på Nordlek 2009 i Lahti. Tre medarbeidarar frå Rff-sentret drog til Finland for å videodokumentere stemnet sine mange arrangement og for å intervjue deltakarane frå både Skandinavia og resten av verda. Forskingsprosjektet vart gjennomført på oppdrag frå Stiftinga Hilmar Alexandersen og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), Steinkjer. Det neste Nordlek-stemnet skal vere i Noreg i 2012 i Steinkjer.

Les meir om Nordleik på andre nettsider:

Noregs Ungdomslag