Publikum-utøver-interaksjon

Publisert 21 oktober 2013

 

Publikum-utøver interaksjonsprosjektet - et kunstnerisk utviklingsprosjekt som forsker på hvordan man kan bryte den klassiske publikumskontrakten for å la publikum oppleve folkedans på nært hold. Publikum danset vals med bryting med folk de ikke kjente til mye latter i forestillingen «together» av koreograf Sigurd Johan Heide. Foto: Rff-sentret

Publikum-utøver interaksjonsprosjektet - et kunstnerisk utviklingsprosjekt som forsker på hvordan man kan bryte den klassiske publikumskontrakten for å la publikum oppleve folkedans på nært hold. Publikum danset vals med bryting med folk de ikke kjente til mye latter i forestillingen «together» av koreograf Sigurd Johan Heide. Foto: Rff-sentret

Prosjektet "Performer–Audience Interaction" presenteres på artistic reasearch forum, Blæst, mandag 21. oktober kl 1615
Fullstendig program: http://artistic-research.no/wp-content/uploads/2013/08/Program-Artistic-Research-Forum-2013.pdf

Prosjektet presenteres av Sigurd Johan Heide, danser/ koreograf/ kunstnerisk leder av prosjektet
Opponent: Anne Grete Eriksen, Professor (KHiO)

Målet til prosjekter er å søke, teste ut og utvikle teknikker for publikum-utøver interaksjoner i folkedans - et nytt felt av norsk dansekunst som søker etter en profil som inkluderer elementer av interkasjoner. Prosjektet har hatt fire faser.

1. Undersøkelse av erfaringer av interaksjon mellom utøver og publikum innen dansekunsten og             
    beslektede felt.
2. Et brainstorming seminar analyserte kunstnerisk troverdighet og praktisk gjennomførbarhet for   
    interaksjon. Kontrakten mellom publikum og koreograf ble fokuset: Hvordan kan kontrakten følges,
    utfordres og endres?
3. Kunstnerisk presentasjon av prosjektet 11. juni 2013 med tittelen "Together" i Trondheim som del av
    felles konferanse mellom Society of Dance History Scholars og Nordic Forum for Dance Research på
    NTNU:  en interaktiv forestilling basert på norsk tradisjonsdans.
    Forestillingen baserte seg på det viktigste prinsippet for norsk tradisjonsdans: deltagelse
    Flere eksperimentelle og innovative ideer ble implementert i koreografien til Heide. Det tradisjonelle
    skillet mellom cene og publikum var borte. Forestillingen ble fremfør at åtte profesjonelle og
    amatørdansere (Sigurd Johan Heide, Inga Myhr, Sigrun Berstad, Sina Myhr, Asgeir Heimdal, Dina
    Bruun Arnesen, Nina Sølsnes, Agnar Olsen, Marit Stranden, Vegar Vårdal, Gro Marie Svidal), felespiller
    Ingrid Stuhaug og lysdeigner Nils Christian Boberg.

    Forestillingen ble filmet og blir inkludert i presentasjonen.

4. Resultatene fra prosjektet forberedes nå for publisering i en internasjonal forskningsjournal.

Tidligere presentasjoner av prosjektet:

Stranden, Marit (2013) Audience - Performer Interactivity (API) utøver - publikum interaksjon et kunstnerisk forskningsprosjekt. Seminarium #1 - Tid og bevegelse - Tradisjon og dans, Trondheim, juni (http://seminarium.no/?section=seminarium-1&tag=s-j-heide-v-m-stranden)
http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/nyheter/?aid=3682

Heide, Sigurd Johan (2013) Performance "together", 11th June, premier and repeated, for konferansedeltakere på felles konferanse for NOFOD og SDHS: DanceActions. Dokumen tert av Rff-sentret v/ Ivar Mogstad og Pascha Jirasakwittaya (http://www.ntnu.edu/dance-actions-2013/program)

Bakka, Egil; Mæland, Siri; Karoblis, Gediminas; Stranden, Marit (2012) How performer-spectator realtionship affects private and public place distinction. The 27th Symposium for the Study Group on Ethnochoreology/ 50th Anniversary of the study group, Limerick

Prosjektet er støttet av:

-Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
-Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret)
-NTNU-Trondheim
-Bondeungdomslaget i Nidaros