Sangleg - Børns egenaktivitet

Nordisk forening for folkedansforskning (Nff), Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff),

Göteborgs universitet indbyder til seminaret:

Sangleg - Børns egenaktivitet, 22. - 24. Oktober 2010 i Göteborg.

Med støtte fra Nordisk kulturfond påbegyndte Nff i 2009 Sanglegeprojektet: en undersøgelse af sanglegen og klappelegens udvikling siden 1970-80erne og frem til i dag, i Danmark, på Færøerne, i Norge, Sverige og i Finland.

 

Med Seminaret inviterer Nff nu til en fremvisning af sanglegeprojektets indsamlede materiale og en debat på baggrund af projektets resultater.

Med sanglegeprojektet har vi undersøgt hvilke sanglege som stadig bruges, hvilke som ikke bruges længere og hvilke andre sanglege og nye typer af lege med sang og bevægelse som er kommet til.

Via undersøgelsen har vi set at sanglegen stadig har en funktion i børnekulturen og at den konkret er en del af børns frie leg eksempelvis i skolernes frikvarterer, men vi kan også konstatere at der er sket en forandring eller videreudvikling af sanglegen fra sidste indsamlings periode og frem til i dag. En forandring i både sprogbrug, form og udtryk og en udvikling vi tilskriver påvirkninger fra blandt andet tv og internet.

Allerede da sanglegeprojektet var i støbeskeen, fremhævede vi et ønske om at præsentere vores indsamlede materiale og videre fremlægge og diskutere vores resultater på et overbyggende seminar om børnekultur i norden med speciel fokus på sanglegen.

Det vigtigste formål med seminaret er, at få skabt ny interesse og opmærksomhed om netop den her del af børnekulturen men også at puste nyt liv i tidligere debatter på området.

Hvordan kan man forholde sig til sanglegen og dens form og funktion i dag.

Hvordan skaber man rum og gode vilkår for børnenes kultur og egen frie leg, herunder børnenes sangleg.

Vi mener at debatten er vigtig både på nationalt og nordisk niveau og derfor vil vi også invitere såvel vores medlemmer som politikere, pædagoger, dansefaglig ekspertise og kulturforskere fra de nordiske lande til at deltage på seminaret.

Praktiske Informationer

Seminaret finder sted på Sala Vasa B

Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Vera Sandbergs Allé 8

Göteborg, Sverige.

http://www.kultur.gu.se/

Deltagerne må selv sørge for overnatning.

Vi kan foreslå følgende overnatnings pladser, som alle ligger i gåafstand til universitetet.

Hotell Vasa, http://www.hotelvasa.se/

Hotell Lillton, http://www.lilton.se/

Eklanda bed and breakfest, http://www.eklandabochb.com/

Hotell Ljungbacken, http://www.hotelljungbacken.se/

Göteborgs vandrarhem, http://www.goteborgsvandrarhem.se/

Flere hoteller og vandrehjem findes på:

http://www.goteborg.com/

Deltagerafgift:

Seminaret er gratis for vores medlemmer.

For ikke medlemmer er prisen 300 svenske kroner.

Det betales ved ankomst.

Påmelding til:

Maj Vester Larsen

maj.vester.larsen@ntnu.no

Telefon: +47 73 59 66 14 eller 417 76 869

Frist 1. oktober

Giv besked, hvis du ønsker at deltage i middag og socialt samvær lørdag aften.

Vi planlægger at middagen uden drikke ikke skal koste mere end kr. 200.

Foreløbig program:

Fredag. 22.10.2010

10.00 - 10.30 Ankomst og registrering

10.30 - 10.35 Velkomst og praktiske informationer

Session 1

10.35 - 11.00 Kort præsentation af Sanglegeprojektet ved

Maj Vester Larsen, Andrea Susanne Opielka, Juliane Egerer, Egil Bakka

11.00 - 11.30 Kaffepause

Session 2

11.30 - 13.00 Første pulje panelindlæg

13.00 - 1430 Lunsjpause

Session 3

14.30 - 15.00 Anden pulje panelindlæg

15.00 - 15.30 Kaffepause

Session 4

15.30 - 17:00 Debat baseret på panelindlæggene

Lørdag. 23.10.2010

Session 5

09.30-11.30 Sanglegeprojektet og Workshop ved

Maj Vester Larsen og Andrea Susanne Opielka.

11:30-12:00 Kaffepause

Session 6

12: 00 - 13:00

Egil Bakka: Songleiken i eit nordisk perspektiv

Göran Andersson: August Strömberg - en upptecknare av stora mått

Gunnel Biskop: Innsamling av sånglekar i Svenskfinland

13:00 - 14:30 Lunsjpause

Session 7

14:30 - 16:00

Anders Christensen: Sangleg indremissions miljøer i Danmark

Petri Hoppu: Din, Din Dora, innsamling av finsk barnetradisjon

Mats Nilsson: Dans og songleker för barn ock vuxna

14:30 - 16:00 Kaffepause

16.00-17.30 Debat baseret på indlæggene

19:30 Middag og socialt samvær

Søndag. 24.10.2010

10:00 - 11:30 Generalforsamling i Nordisk forening for folkedansforskning (Ikke medlemmer er velkomne som observatører)

11:30 - 12:00 Kaffepause

12:00 - 13:00 Fortsættelse af sanglegeprojektet

13:00 Afslutning og hjemrejse