Sakspapir til representantskapsmøtet 2007

Utsendinger til Representantskapsmøtet 2007

Representantskapsmøte 2007 i Rådet for folkemusikk og folkedans 19. - 21. oktober

Vi takker for påmeldingen til Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans som foregår lørdag 20. oktober fra kl. 09.00 til 18.00 i Auditorium D6 på Universitetssenteret på Dragvoll, Trondheim. Sakliste og sakspapirer følger vedlagt.

Fredag ettermiddag vil det som vanlig bli arrangert et møte for utdanningsinstitusjoner som har spesialiserte tilbud innenfor folkemusikk og/eller folkedans. I år er Fana Folkehøgskule invitert til møtet for å presentere utdanningstilbudet der. I tillegg vil tilbudet i folkemusikk og folkedans innenfor kulturskolene bli et hovedtema, og direktør i Norsk kulturskoleråd Harry Rishaug vil delta på møtet. Møtet vil foregå på Scandic Hotell Prinsen, Kongens gt. 30, og er åpent for alle interesserte. Senere på kvelden vil det bli uformelt samvær med åpen scene på Kieglekroa, som ligger i samme hotell.

Lørdag kveld blir det festmiddag i kantinen på Dragvoll, hvor medlem i Stortingets kulturkomité Tove Karoline Knutsen har blitt bedt om å dele ut Rff-prisen. Prisen for 2007 går til Jan-Petter Blom fra Bergen. Den første Rff-prisen gikk til Knut Buen i 1993. Senere har Sigmund Eikås, Agnes Buen Garnås, Sven Nyhus, Tor Stallvik, Liv Greni, Olav Sæta, Leif Løchen, Kirsten Bråten Berg, Hallvard Kvåle, Geir Egil Larsen, Jostein Mæland, Leif Stinnerbom og Hilde Bjørkum fått prisen.

Festmiddagen og samværet etterpå er åpent så langt det er plass, men vil du ha med deg en gjest må du melde på vedkommende på telefon til Rff-sentret så snart som mulig.

I tilknytning til Representantskapsmøtet blir det som vanlig presentasjoner av folke­musikk-/folkedanstiltak eller aktiviteter som Rådet for folkemusikk og folkedans finner særlig interessante og verdifulle. Det blir i år holdt tre slike presentasjoner. Den ene presentasjonen står prisvinneren for søndag formiddag. I den andre presentasjonen på søndag vil Oline Løvlid sammen med en gruppe ungdommer presentere dokumentasjons- og opplæringsvirksomhet sin i Sogn og Fjordane. Her vil det som vanlig også bli tid til spørsmål og diskusjon. Presentasjonene på søndag er åpne for alle interesserte.

Under Representantskapsmøtet på lørdag vil det bli en kort presentasjon av arbeidet med folkedansen på Nordmøre med deltakere i prosjektet Snu nordvest.

Vi vedlegger program for hele helgen.

Overnatting og mat

Rådet har en avtale med Scandic hotell Prinsen i sentrum. Helgeprisene er kr. 650 for enkeltrom og kr. 850 for dobbeltrom per natt inkludert frukost. Dette er samme hotell som presentasjonene søndag og utdanningsmøtet og sosialt samvær på fredag foregår. Det var reservert en kvote rom fram til 21. september, og vi håper at alle deltakerne nå har bestilt rom. Hvis det er noen som ennå ikke har bestilt rom må de ta kontakt med hotellet snarest og høre om de fremdeles har ledige rom. Man må samtidig vise til avtalen med Rådet for folkemusikk og folkedans. Hvis hotellet er fullt finnes det flere andre gode hotellalternativer i nærheten av Scandic Hotell Prinsen.

Merk: Dere må selv avbestille rommet hvis dere må melde forfall, ellers vil dere få regning fra hotellet. Det er ikke nok å si fra til Rff-sentret. Telefon til hotellet er 73 80 70 00.

I tillegg til festmiddagen lørdag kveld sørger vi for lunsj og kaffepauser på Dragvoll lørdag og kaffe m.m. på hotellet søndag. Prisen per person vil trolig ligge på ca. kr. 450. Måltider som blir avbestilt innen 10. oktober blir refundert. Transport til og fra Dragvoll lørdag ettermiddag med maxi-taxi er inkludert i møteavgiften. Legge merke til at innbetalingskort for seminaravgift og mat først ble sendt ut etter at vi mottok påmeldingene.

For Rådet for folkemusikk og folkedans

Bjørn Aksdal

Program
(med forbehold om endringer)

Fredag 19. oktober, Scandic hotell Prinsen

18.00-20.00 Møte mellom utdanningsinstitusjoner for folkemusikk og folkedans

21.00- Åpen scene, uformelt samvær i Kieglekroa

Lørdag 20. oktober, Rff-sentret, Dragvoll (Aud. D6)

Representantskapsmøtet

Kl. 0900 Representantskapsmøte

Kl. 1100 Kaffepause

Kl. 1130 forts. Representantskapsmøtet

Kl. 1300 Lunsjpause

Kl. 1400 forts. Representantskapsmøtet[i]

Kl. 1600 Kaffepause

Kl. 1630 forts. Representantskapsmøtet

Kl. 1800 Slutt - felles transport til Scandic hotell Prinsen

Festkveld Rff-sentret, Dragvoll

Kl 1930 Felles transport til Dragvoll

Kl. 2000 Festmiddag, utdeling av Rff-prisen og sosialt samvær

Søndag 21. oktober, Scandic hotell Prinsen

Kl. 0930 Prisvinnerpresentasjonen ved Jan-Petter Blom

Kl. 1100 Kaffepause

Kl. 1130 Oline Løvlid presenterer dokumentasjons- og opplæringsvirksomhet sin i Sogn og Fjordane

Kl. 1300 Avslutning

Kl. 1330 Hjemreise

Dei to presentasjonene på søndag er åpne for alle interesserte.

Sakliste

1. Godkjennelse av innkallingen

2. Valg av ordstyrer, referent og ettersynsfolk

3. Godkjennelse av saklisten

4. Godkjennelse av utsendingenes stemmerett

5. Val av komité til redigering av resolusjoner

6. Lederen i Rådets tale - debatt

7. Årsmelding 2006 (vedlegg)

8. Rådets arbeidsplan (vedlegg - foreløpig arbeidsdokument: reprff07aktivitetsmidlar[ii])

9. Finansiering av Rådets utredninger

10. Budsjett for aktivitetsmidlene (vedlegg: reprff07aktivitetsmidlar)

11. Arbeidet med den immatrielle kulturarven[iii] (vedlegg: reprff07imm)

12. Valg av nytt Råd med varamedlemmer

13. Val av klagenemnd for tiltaksmidlene

14. Valg av revisor

15. Tid for neste representantskapsmøte

16. Eventuelt

Adresseliste til påmelde utsendingar per 11. oktober 2007: reprff07pameldte

[i] Den immaterielle kulturarven vil bli første sak etter lunsj. Her vil det bl.a. bli en presentasjon av arbeidet med folkedansen på Nordmøre i regi av prosjektet Snu nordvest.

[ii] Rådet vil dele ut sitt endelige forslag til arbeidsplan under møtet.

[iii] I forbindelse med denne saken blir det innlegg ved Stortingspolitikerne Tove Karoline Knutsen (Ap) og Olemic Thommessen (H), begge fra kulturkomiteen.

Sist oppdatert ( torsdag 11. oktober 2007 )