Sakspapir til Representantskapsmøtet 2008

Vi takker for påmeldingen til Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans som foregår torsdag 16. oktober fra kl. 10.00 til 16.00 i Dansesalen ved Rff-sentret, Universitetssenteret på Dragvoll, Trondheim.  Sakliste og sakspapirer følger vedlagt.

Trondheim, 30. september 2008

 

Utsendinger til Representantskapsmøtet 2008  reprff08pameldte 03/10/2008

 

Representantskapsmøte 2008 i Rådet for folkemusikk og folkedans, Trondheim 15.- 17. oktober

Vi takker for påmeldingen til Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans som foregår torsdag 16. oktober fra kl. 10.00 til 16.00 i Dansesalen ved Rff-sentret, Universitetssenteret på Dragvoll, Trondheim.  Sakliste og sakspapirer følger vedlagt.

Onsdag kveld vil det som vanlig bli arrangert et møte for utdanningsinstitusjonersom har spesialiserte tilbud innenfor folkemusikk og/eller folkedans.  Tema for møtet i år er: Talentutvikling innan folkemusikk og folkedans.  Møtet vil foregå på Quality Hotel Augustin, Kongens gate 26, der de aller fleste bor, fra kl. 20.00-22.00.

Rff-prisen for 2008 går til Elias Akselsen .  Prisen vil bli delt ut på Hotel Augustin torsdag 16. oktober kl. 18.00, og prisvinneren vil deretter holde sin presentasjon.  Kl. 19.30 blir det festmidag på hotellet med påfølgende sosialt samvær og forhåpentligvis den tradisjonelle konkurransen.

Festmiddagen og samværet etterpå er åpent så langt det er plass, men vil du ha med deg en gjest må du melde på vedkommende på telefon til Rff-sentret så snart som mulig og helst innen 6. oktober.

Fredag 17. oktober vil det bli arrangert et eget seminar i tilknytning til Mangfoldsåret 2008 i Dansesalen ved Rff-sentret på Dragvoll kl. 10.00-14.00.  Tittelen på seminaret er "Samhandling og kulturelle djup. Tradisjonsmusikk og tradisjonsdans i mangfaldsperspektiv", og blant innlederne finner vi Kathrine Skretting, dekanus ved HF-fakultetet, NTNU og Randi Skeie, leder i LfS.

Vi vedlegger program for hele arrangementet.

Innkvartering og mat

Rådet har en avtale med Quality Hotel Augustin.  Prisene er kr. 965 for enkeltrom og kr. 1165 for dobbeltrom pr. natt inkludert frokost.  Dette er samme hotell som utdanningsmøtet onsdag kveld og prisutdeling, prisvinnerpresentasjon og sosialt samvær på torsdag kveld foregår.  Det var reservert en kvote med rom fram til 15. september, og vi håper at alle deltakerne nå har bestilt rom.  Hvis det er noen som ennå ikke har bestilt må de ta kontakt med hotellet snarest og høre om de fremdeles har ledige rom.  Man må samtidig vise til avtalen med Rådet for folkemusikk og folkedans (Ref. Rådet).  Telefon til hotellet er 73 54 70 00.  Hvis hotellet er fullt finnes det flere andre gode hotellalternativer i nærheten av Quality Hotel Augustin..

Dere må selv avbestille rommet hvis dere må melde forfall, ellers vil dere få regning fra hotellet.  Det er ikke tilstrekkelig å varsle Rff-senteret. 

I tillegg til festmiddagen torsdag kveld sørger vi for lunsj og kaffepauser på Dragvoll torsdag.  Prisen pr. person vil ligge på ca. kr. 570.  Måltid som blir avbestilt senest 2. oktober blir refundert.  Legg merke til at innbetalingskort for seminaravgift og mat blir sendt direkte til din institusjon eller organisasjon.

For Rådet for folkemusikk og folkedans

Bjørn Aksdal

 

Saksliste[i]

1.  Godkjenning av innkallingen

2.  Valg av ordstyrer, referent og ettersynsmenn

3.  Godkjenning av saklisten

4.  Godkjenning av utsendingenes stemmerett

5.  Valg av nemnd til redigering av resolusjoner

6.  Rådslederens tale - debatt

7.  Årsmelding for 2007 ( vedlegg 1.34 Mb)

8. Den immaterielle kulturarven - presentasjon av nettsted for registrering

9.  Rådets utredninger 1: kulturskoleundersøkelsen

10.  Rådets utredninger 2: instrumentmakerutredningen

11.  Rådets arbeidsplan ( vedlegg)

12. Budsjett for aktivitetsmidlene 2010 (Vedlegg:  budsjett  budsjettmerknad)

13. Valg av revisor

14. Tid og sted for neste Representantskapsmøte

15. Eventuelt

Program

Onsdag 15. oktober - Quality Hotel Augustin

20.00-22.00    Utdanningsmøte

22.00-             Sosialt samvær

Torsdag 16. oktober - Dragvoll/Hotel Augustin

10.00-16.00    Representantskapsmøtet - Dansesalen, Dragvoll

18.00-19.30    Prisutdeling Rff-prisen 2008 - Hotel Augustin

                      Prisvinnerens presentasjon

19.30-21.30    Festmiddag - Hotel Augustin

21.30-01.00    Sosialt samvær - Hotel Augustin

Fredag 17. oktober - Dansesalen, Dragvoll

10.00-14.00    Konferanse knyttet til Mangfoldsåret 2008

 

[i] Vi har invitert Fremskrittspartiets medlemmer i kulturkomiteen til møtet for å orientere om hva slags syn partiet har på offentlig støtte til norsk folkemusikk og folkedans med utgangspunkt i stortingsvalget neste høst.  Dessverre har vi ennå ikke fått svar fra partiet.

Sist oppdatert ( fredag 03. oktober 2008 )