Sakspapir til Representantskapsmøtet 2009

Vi takker for påmeldingen til Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans som foregår torsdag 15. oktober fra kl. 10.00 til 16.00.  NB! Vi gjør oppmerksom på at møtet på grunn av ombygging av dansesalen er flyttet fra Rff-senteret på Dragvoll til Quality Hotel Augustin, Kongens gate 26. Sakliste og sakspapirer følger vedlagt. 

Trondheim, 28. september 2009

Utsendinger til Representantskapsmøtet 2009

Representantskapsmøte 2009 i Rådet for folkemusikk og folkedans 14.- 16. oktober

Vi takker for påmeldingen til Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans som foregår torsdag 15. oktober fra kl. 10.00 til 16.00.  NB! Vi gjør oppmerksom på at møtet på grunn av ombygging av dansesalen er flyttet fra Rff-senteret på Dragvoll til Quality Hotel Augustin, Kongens gate 26. Sakliste og sakspapirer følger vedlagt.

Onsdag kveld vil det som vanlig bli arrangert et møte for utdanningsinstitusjonersom har spesialiserte tilbud innenfor folkemusikk og/eller folkedans.  Møtet vil foregå på Quality Hotel Augustin, Kongens gate kl. 19.30-21.00. Temaet i år vil være mastergradsstudier i folkemusikk og folkedans.

Rff-prisen for 2009 går til Ingar Ranheim.  Prisen vil bli delt ut på Hotel Augustin torsdag 15. oktober kl. 18.00, og prisvinneren vil deretter holde sin presentasjon.  Kl. 19.30 blir det festmidag på hotellet med påfølgende sosialt samvær og forhåpentligvis den tradisjonelle konkurransen.

Festmiddagen og samværet etterpå er åpent så langt det er plass, men vil du ha med deg en gjest må du melde på vedkommende på telefon til Rff-senteret så snart som mulig.

Fredag 16. oktober vil seminaret Kunnande og vitande bli arrangert på Quality Hotell Augustin kl. 10.00-15.00.  Seminaret, som bl.a. vil ta utgangspunkt i Kulturminneåret 2009, vil ta opp og drøfte arbeidet med vern av den immaterielle kulturarven i Norge.  Innledere er bl.a. Eivind Falk, Norsk handverksutvikling (NHU) og Egil Bakka, Rff.

Vi vedlegger program for hele arrangementet.

 

Innkvartering og mat

Rådet har en avtale med Quality Hotel Augustin.  Prisene er kr. 868 for enkeltrom og kr. 1002 for dobbeltrom pr. natt inkludert frokost.  Dette er samme hotell som utdanningsmøtet onsdag kveld og prisutdeling, prisvinnerpresentasjon og sosialt samvær på torsdag kveld foregår.  Det var reservert en kvote rom fram til 14. september, og vi håper alle deltakerne nå har bestilt rom.

Hvis det er noen som ennå ikke har bestilt må de ta kontakt med hotellet snarest og høre om de fremdeles har ledige rom.  Man må samtidig vise til avtalen medRådet for folkemusikk og folkedans (Ref. Rådet).  Telefon til hotellet er 73 54 70 00.  Hvis hotellet er fullt finnes det flere andre gode hotellalternativer i nærheten av Quality Hotel Augustin..

Dere må selv avbestille rommet hvis dere må melde forfall, ellers vil dere få regning fra hotellet.  Det er ikke tilstrekkelig å varsle Rff-senteret

I tillegg til festmiddagen torsdag kveld sørger vi for lunsj og kaffepauser på møte torsdag ved Hotell Augustin.  Prisen pr. person for alle måltidene torsdag vil ligge på kr. 650.  Måltid som blir avbestilt innen 5. oktober blir refundert.  Legg merke til at innbetalingskort for seminaravgift og mat først blir sendt ut etter at vi har mottatt påmeldingene!

For Rådet for folkemusikk og folkedans

Bjørn Aksdal

Saksliste

1.  Godkjenning av innkallingen

2.  Valg av ordstyrer, referent og ettersynsfolk

3.  Godkjenning av sakslisten

4.  Godkjenning av utsendingenes stemmerett

5.  Valg av komité til redigering av resolusjoner

6.  Rådslederens tale - debatt

7.  Årsmelding for 2008 (vedlegg)

8.  Instrumentmakerutredningen - høring
(vedlegg:  repmte_sak_8_hringssvarene_instrumentmakerutredningen, 
 repmte_09_sak_8_hringssvar_instrumentmakerutredningen_lfs)

9.  Retningslinjer for tiltaksmidlene
(vedlegg:  repmte_sak_9-09_retningslinjer_for_rdets_sttteordninger, 
 repmte_sak_9_vedtekter_for_aktivitetsmidler_tiltaksmidler_1999)

10. Rådets rolle på framtidens folkemusikk- og folkedansfelt

11. Rådets arbeidsplan
(vedlegg:  repmte_sak_11_arbeidsplan_2010_vedtatt_av_rdet)

12. Prinsipper for budsjettsøknad 2011 for Rådets virksomhet
(vedlegg:  repmte_sak_12__budsjettsknad_2011_forslag)

13. Suppleringsvalg til Rådet
(vedlegg:  repmte_sak_13_suppleringsvalg_til_rdet)

14. Valg av revisor

15. Tid og sted for neste Representantskapsmøte

16. Eventuelt

Program

Onsdag 14. oktober - Quality Hotel Augustin

19.30-21.00    Utdanningsmøte

21.00-             Sosialt samvær

Torsdag 15. oktober - Quality Hotell Augustin

10.00-16.00    Representantskapsmøtet

 

18.00-19.30    Prisutdeling Rff-prisen 2009

                        Prisvinnerens presentasjon

19.30-22.00    Festmiddag

22.00-01.00    Sosialt samvær

Fredag 16. oktober - Quality Hotell Augustin

10.00-15.00    Seminaret "Kunnande og vitande"

Plan for seminaret Kunnande og vitande

1000-1015      Åpning v/Lene Furuli (Rff) og Eivind Falk (NHU)

1015-1130       Eivind Falk: Norsk handverksutvikling og vern av den immaterielle kulturarven

1130-1230      Lunsj

1230-1330       Egil Bakka: Rff som redskap for arbeidet med vern av den immaterielle kulturarven

1330-1345      Kaffepause

1345-1445      Åpen diskusjon

1445-1500      Oppsummering

Sist oppdatert ( tirsdag 06. oktober 2009 )