Sakspapirer til Representantskapsmøte 2010

Vi håper mange finner interesse i oganledning til å delta på Fagdagene og Representantskapsmøtet, og på den måten blir med på å opprettholde et viktig forum for arbeidet med folkemusikk ogfolkedans her i landet.

Under følger innkalling og saksdokumenter. 

Inkalling_til_utsendingene_repmøte_2010

Årsmelding 2010

Vedlegg_repmøtesak_710_rådets_rolle

Vedlegg_repmøtesak_810_langtidsprogram_for_rådet_2010

Vedlegg_repmøtesak_910_prinsipper_for_budsjettsknad_2011_for_rådets_virksomhet

Vedlegg_repmøtesak_1010_tilvalgnemda

Sist oppdatert ( torsdag 1. november 2010 )