Innkalling til Representantskapsmøte 2018

Publisert 06 november 2017

Varsel om Representantskapsmøtet 2018 i Stiftinga for folkemusikk og folkedans.

Rådet for folkemusikk og folkedans vil hermed varsle om at Representantskapsmøtet i 2018 er lagt til Oslo, onsdag 14. mars kl. 1300-1700.
Vi håper at vi får et godt Representantskapsmøte med bred deltakelse.
Vi viser til vedtekter i stiftinga, spesielt § 7, se lenke: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/975372677.PDF?rand=959 og retningslinjene som bl.a. omhandler stemmerett på Representantskapsmøtet, se lenke:
http://www.folkemusikkogfolkedans.no/images/RepMote/referat/2017/Sak_6_vedlegg_til_referat_Representantskapsm%C3%B8te_2017_Retningslinjer_for_R%C3%A5det_og_Representantskapsm%C3%B8tet_revidert_2017.pdf

Rådet ønsker å sette av god tid til debatt i sak om Rådets langtidsplan.

Det blir også konsert, utdeling av Rff-prisen, festmiddag og dans samme kveld fra kl. 1900.

Ytterligere informasjon om Representantskapsmøtet vil bli sendt ut en måned i forveien, dvs. medio februar.

Arrangement i tilknytning til Representantskapsmøtet:
Privatarkivkonferansen som arrangeres av Arkivforbundet, Arkivverket, Norges Museumsforbund og Oslo byarkiv blir holdt i Oslo 12. og 13. mars, se lenke til arkivforbundet for oppdatert informasjon; http://www.arkivforbundet.no/2018/01/29/meld-pa-privatarkivkonferansen-2018/ .
Oppdatert informasjon om bl.a. sakliste og påmelding kommer på nettsiden, se her.

Med hilsen,

                (sign.)                                                                                      (sign.)  

Ole Aastad Bråten                                                                                          Truls Sørensen

Rådsleder                                                                                                          saksbehandler

Se innkallingsbrevet her.