Sakspapirer til representantskapsmøte 2017

Publisert 26 februar 2017

Representantskapsmøtet 2017 i Stiftinga for folkemusikk og folkedans 16. mars Trondheim

Påmelding og praktiske opplysninger:

Rådet sine arrangement er åpne, men der det er bespising kreves det påmelding og deltakerbetaling. Vi tar imot forhåndspåmelding til utsendte delegater til Representantskapsmøtet og bespising på epost: postmottak@fmfd.no . Se eget påmeldingsskjema.
Overnatting: Stiftinga for folkemusikk og folkedans har avtalepris (977,-) hos Quality Hotel Augustin. Hotellet ligger i sentrum av Trondheim, Kongens gate 26.

Sakspapirer til årets representantskapsmøte finner du her.

1. Program - Representantskapsmøtet og Rådets øvrige arrangement 15. og 16. mars

2. Påmeldingsskjema

3. Representantskapsmøteinnkalling

3. Saksliste representantskapsmøte 2017
Sak 4, Påmeldte Representantskapsmøte 2017 stemmeberettigede
Sak 6, Retningslinjer for Rådet og Representantskapsmøtet
Sak 7, Innstilling fra valgkomiteen
Sak 8 a, Utkast Årsmelding 2016
Sak 8 a, Kommentarer til årsmeldingutkast
Sak 8 b, Delregnskap for Rådet 2016
Sak 8 c, Budsjettfordeling for Rådet 2017, se referatene fra Rådsmøte 1/17, sak 2/17 Rådets budsjett for 2017
Sak 9, Rådets langtidsplan 2016-2019, tiltaksplan 2017
Sak 10, Rådets forslag til Stiftingas budsjettsøknad til Kulturdepartementet for 2019
Sak 12, Forslag til resolusjon Oppfordring til å beholde DAB kanalen NRK folkemusikk