Immaterielt inventar – pilotforsøket er i gang

Immaterielt inventar – pilotforsøket er i gang

Innbyggerne i Henning i Steinkjer og Fjallabyggð på Island inviteres til å dokumentere hva de mener er viktig immateriell kulturarv de mener bør videreføres. De to bygdene hjelper å teste ut et skjema utviklet av det norske UNESCO-instruktørnettverket for å registrere levende immateriell kulturarv, som i neste omgang kan brukes i registrering av nasjonal immateriell kulturarv. Prosjektet er et av tiltakene til Bolystprosjektet i Henning.

Instruktørkurs: UNESCO konvensjonen om nasjonal inventar av immateriell kulturarv

Instruktørkurs: UNESCO konvensjonen om nasjonal inventar av immateriell kulturarv

Denne uken arrangeres det instruktørkurs i nasjonal inventar av immateriell kulturarv etter UNESCO konvensjonen. Konvensjonen vil synliggjøre mangfoldet av immateriell kulturarv basert på tradisjonsbærernes premisser. Kapasitetsbyggingen vil gi instruktører som kan gi kurs i konvensjonen og veilede utøvermiljøer i å lage fortegnelser over deres immaterielle kulturarv.

Instruktører i UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv

Instruktører i UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv

Det er gjennomført et instruktørkurs i UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv. Målet var å bygge en nordisk gruppe av instruktører som etter gjennomført kurs er kvalifiserte til å

-integrere immateriell kulturarv i undervisningsopplegg (i studier som inkluderer immateriell kulturarv)
-kunne være instruktører i konvensjonen for andre (organisasjoner, søkere osv.)
-spre informasjon om immateriell kulturarv etter UNESCO konvensjonen for lokale miljøer