Bruk de nordiske instruktørene i konvensjonen om immateriell kulturarv

Har du lyst til å vite mer om det spennende arbeidet med immateriell kulturarv som foregår i Norge, Norden – og i resten av verden? Kontakt oss gjerne om du ønsker informasjon!

 

Instruktørene som har gjennomgått opplæring i regi av UNESCO kan gi kurs i konvensjonen om vern av immateriell kulturarv, og veilede miljøer i å lage fortegnelser over deres immaterielle kulturarv. De fleste instruktørene har formidling som del av sine arbeidsoppgaver, men eventuelle kostnader ved kurs må avtales i det enkelte tilfelle.

Konvensjonen vil synliggjøre mangfoldet av immateriell kulturarv basert på tradisjonsbærernes premisser. Det er gjennomført to av tre instruktørkurs i UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv i Norge/Norden.

Kurset «Community based inventorying» med UNESCO instruktørene Harriet Deacon og Rieks Smeets hadde   24 deltakere fra nordiske land (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland) inkludert observatører, og 6 masterstudenter (Erasmus mundus +  Choreomundus ) fra Kina, Italia, Mongolia, Nepal, Filippinene og Romania.

Kurset «Community based inventorying» med UNESCO instruktørene Harriet Deacon og Rieks Smeets hadde 24 deltakere fra nordiske land (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland) inkludert observatører, og 6 masterstudenter (Erasmus mundus + Choreomundus) fra Kina, Italia, Mongolia, Nepal, Filippinene og Romania.

Instruktører

Kurset «Community based inventorying» ble arrangert i Trondheim ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans 19.-23. oktober 2015 med UNESCO instruktører. Tilbud om kursdeltakelse gikk ut til deltakerne fra det første kurset «Training-of-trainers workshop» arrangert i 2014. I tillegg ble det supplert med flere deltakere for bredere representasjon nordisk og ut fra bakgrunn. Invitasjonene ble sendt etter forslag fra instruktørgruppen. Kurset brukte undervisningsmaterialet til UNESCO og var støttet av Kulturrådet og Den norsk UNESCO kommisjonen.

kulturraadet_sort_stor.png
UNESCO_logo_norsk_copy.jpg