Immaterielt inventar – pilotforsøket er i gang

IKA_gruppearbeid_Henning_DSC06569.JPG

Innbyggerne i Henning i Steinkjer og Fjallabyggð på Island inviteres til å dokumentere hva de mener er viktig immateriell kulturarv de mener bør videreføres. De to bygdene hjelper å teste ut et skjema utviklet av det norske UNESCO-instruktørnettverket for å registrere levende immateriell kulturarv, som i neste omgang kan brukes i registrering av nasjonal immateriell kulturarv. Prosjektet er et av tiltakene til Bolystprosjektet i Henning. Trude Nilsen og Per Gunnar Moe var vertskap for det første informasjonsmøtet som samlet en engasjert gjeng av Henningbygger med erfaring fra idrettslag, saniteten, 4H, ungdomslag, skytterlag, skole, gårdsbruk og friluftsliv. Det var gjensynsglede med kjentfolk når det ble vist arkivfilm fra Skarpnes skole og Bjerkem gård i 1980 med sangleker og regler. Etter 15 minutter gruppearbeid med engasjerte diskusjoner ble det presentert over 50 forslag på kulturfenomener som bør videreføres i bygda. Det ble flere spennende overraskelser og refleksjoner som at mange kunne «Storsleggja og blæster´n» men få brukte den, og basse er en kjent aktivitet for mange som var ukjent for noen. Registreringen vil beskrive hva Henningbyggen er stolte av og videreutvikle Henning, sier Grete Waaseth, Bolystkoordinator i Steinkjer kommune. Nå skal det rekrutteres enda flere i bygda som blir med i registreringsperioden til høsten.

Pilotprosjektet utføres av Stiftinga for folkemusikk og folkedans, Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans, Steinkjer kommune og ÞjóðList Ehf / Center for traditional arts. Det blir utveksling av erfaring med registrering av immteriell kulturarv og prosjektet er i tett dialog med Kulturrådet som jobber med den nasjonale inventaren for immateriell kulturarv som lanseres neste år. Norsk kulturråd og Islandske ministeriet for utdanning, forskning og kultur har bidratt med økonomisk støtte.