Instruktører i UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv

IMG_8047.JPG

Det er gjennomført et instruktørkurs i UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv. Målet var å bygge en nordisk gruppe av instruktører som etter gjennomført kurs er kvalifiserte til å

-integrere immateriell kulturarv i undervisningsopplegg (i studier som inkluderer immateriell kulturarv)
-kunne være instruktører i konvensjonen for andre (organisasjoner, søkere osv.)
-spre informasjon om immateriell kulturarv etter UNESCO konvensjonen for lokale miljøer

Under er en liste over personer som kan kontaktes for å holde kurs i informasjon om konvensjonen. Vi oppfordrer til at instruktører inviteres i par etter UNESCO modellen siden instruktørene også er i en læringsprosess. De fleste instruktørene har formidling som del av sine arbeidsoppgaver, men eventuelle kostnader ved kurs må avtales i hvert enkelt tilfelle. Alle instruktørene har en generell kunnskap om konvensjonen og kan undervise utenfor sitt domene.

tabell1.jpg

Kurset «Training-of-trainers workshop» ble arrangert i Trondheim ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans i samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt 12.-16. mai 2014 med UNESCO instruktører. Kurset var støttet av Kulturrådet og Den norsk UNESCO kommisjonen.

Tilbud om kursdeltakelse gikk ut til miljøer i Norge under alle de fem domeneområdene som er nevnt i konvensjonen, og det ble gitt tilbud om plass til representanter/miljø fra de ulike nasjonale minoritetene. Det ble også invitert deltagere fra nordiske land. Kriteriene for invitasjon var kjennskap til konvensjonen, kunnskap innen minst et av domenene og undervisningserfaring.

UNESCO_logo_norsk_copy.jpg
kulturraadet_sort_stor.png