Nordisk nettside for deling av gode eksempler

Publisert 06 november 2017

Tidligere i år åpnet Norges liste over immateriell kulturarv  hvor alle kan registrere sin tradisjon, se veileder . Nå åpner en nordisk nettside for deling av gode metoder for å videreføre immateriell kulturarv. Siden har allerede flere eksempler innen folkemusikk og folkedans der vi har beskrevet vårt faste hovedprosjekt Bygda dansar . Organisasjoner og tradisjonsmiljø oppfordres til å dele sine gode metoder og lære av andre. Les mer på https://www.nordicsafeguardingpractices.org/ 

Nordisk_nettside_for_deling_av_gode_eksempler.jpg


Metodene til revitaliseringsprosjektet vårt Bygda Dansar er beskrevet på den nordiske nettsiden