Utstillingen Livets dans - inviterer til to måneder med dansearrangementer!

Utstillingen Livets dans - inviterer til to måneder med dansearrangementer!

Søndag 15.januar åpnet utstillinga Livets dans- dans i fest og hverdag inne i forsamlinghuset Skogheim på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Og det til 2 måneder med et intenst program! Det blir tre uker med formidling til skoleelever på mellomtrinnet 5.-7.-klasse, omvisninger for danselinjer, formidling til barnehageansatte og arrangementer nesten annenhver helg i regi av Museene danser. 

Konferanser- og paneldeltagelse - Interaktiv danseformidling prosjektet spres i Norge, Norden og Europa

Høsten har bestått av en rekke presentasjoner, foredrag og paneldebattdeltagelse for prosjektleder for Interaktiv danseformidling. Prosjektets faglige utgangpunkt og tyngde er det som i hovedsak har vært presentert, sammen med skisser og planer for utstillingene sålangt. Her er en liten oppsummering fra formidlingen sålangt i høst. 

Feltarbeid i Wien og Stockholm – på jakt etter de spennende utstillingene og formidlingsmetodene

Feltarbeid i Wien og Stockholm – på jakt etter de spennende utstillingene og formidlingsmetodene

8.-12 april var prosjektleder Erlien på feltarbeidstur og besøkte til sammen 5 museer i Wien og Stockholm. Turen var støttet med midler fra MiNK Musikk.  Målet var kunnskapsinnhenting på interaktive formidlingsmetoder som finnes på museum, spesielt kulturhistoriske museer og musikk museer, da Erlien har tidligere besøkt de viktigste dansemuseene i Europa (som for eksempel Dansmuseet i Stockholm, Flamenco museet i Sevilla).

Oppstartprosessen til "Interaktiv danseformidling på museum"

Selv om prosjektet akkurat har startet er det nå inne i en utfordrende fase. Ideer skal konkretiseres og bli til utstillingsskisser, samarbeid skal inngås og planlegges. prosjektet skal markedsføres og skapes interesse rundt og ikke minst skal tilgjengelige ressurser fordeles på en lang liste av arbeidsoppgaver. Prosjektleder ser på framdriftsplanen med iver og engasjement men også med et hint av spente skuldre. Heldigvis har prosjektleder en fysioterapeut i nær tilgjengelighet.