Aktivitetsplan

Publisert 17 februar 2015

(Aktivitetsplanen vil bli oppdatert fortløpende. Vi bemerker også at prosjektet vil bli dokumentert i foto og film)

Det treårige utviklingsprosjektet "Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum" også kalt "Interaktiv danseformidling" startet offisielt 1.februar. Da var prosjektleder på plass og inspirasjon og ideer ble til planer og mål. I prosjektets første halvår er planlegging, nettverksbygging,  idemyldring og konseptutvikling viktige arbeidsoppgaver. Dette innebærer blant annet studieturer til Stockholm og Wien og planlegging av et oppstartseminar om interaktivitet på museum som vi håper å få til i løpet av høsten 2015. Prosjektleder skal også i gang med mer detaljert planlegging av utstilling 1 hos Ringve Musikkmuseum, og både danseinnhold og den dansende utformingen blir spennende faktorer å jobbe med. 

Våren 2016 presenteres utstillingen "Dans i Norge" på Ringve Musikkmuseum. Den vil være først ut i å teste ut publikums reaksjoner på denne typen interaktivitet på et museum.

I slutten av 2016 setter vi opp neste utstilling, "Danseslagere i Norge de siste 150 årene" på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Siste utstillingen, foreløpig "Untitled" blir satt opp på Rockheim mot slutten av 2017 og vil bli en multimedia utstilling om overføring av dansekunnskap der det skal brukes blant annet Motion Capture bevegelsesdeteksjon og Virtual Reality brille.

Det jobbes mot at utstillingene også settes opp andre steder i Midt-Norge og det utarbeides planer for vandreutstilling for nasjonale museer. Prosjektet jobber også mot en arena for permanente danseutstillinger - museale møteplasser for interaksjoner mellom dansere og publikum i Trondheim. Hva med et interaktivt dansemuseum/ opplevelsessenter for dans i Trondheim?