En liten prosessoppdatering!

Publisert 04 juni 2015

Prosjektet går framover så det suser! De siste ukene har det vært fokus på nettverket og samarbeid dette prosjektet fostrer, som igjen skaper de beste forutsetningene for varierte og opplevelsesrike utstillinger. Blant annet er både NTNU Musikkteknologi og NTNU Film-og videoproduksjon blitt overbevist om at involvering i arbeidet mot konkrete museumsinstallasjoner kan være svært så inspirerende for studentene hos de respektive og skape ekstra motivasjon til flotte praktiske øvelser, praksis eller eksamensoppgaver. Det er også iverksatt planer om å få til en Eksperter i Team landsby med Interaktiv danseformidling som tema i januar 2016!

Samtidig går nettverksfasen/oppstartsfasen i prosjektet over i en konkret arbeidsfase med utstilling 1, både innholdsmessig og å skape utstillingen fysisk.  Derfor er fellesmøter mellom senteret og alle de tre involverte museene svært fruktbare for å sørge for at alle har en lik oppfattelse av hva dette treårige prosjektet handler om og hvordan utstillingene skal sees i sammenheng men likevel kunne representere tre ulike perspektiver/sider ved dansen og bygge på hverandre utviklingsmessig. Nylig var det et felles markedsføringsmøte med representanter fra alle tre museene og markedsrådgiveren i MiST hvor vi diskuterte felles logo og grafiske profil som skal følge markedsføringsmaterialet tilknyttet alle utstillingene. Det blir spennende å se hvordan en logo for danseutstillinger vil bli seende ut!

Ofte tilbringer prosjektleder tid på Ringve Musikkmuseum med bordet fullt av planskisser for utstillingsrommet utstillingen " Dans i Norge" skal stå i neste år. Vi kan allerede avsløre at åpning blir i uke 11, altså rundt 15. mars 2016! Fra å dele utstillingen inn i 7 rom har vi nå et utkast med 4 rom, og mest sannsynlig blir det enda flere forandringer fram til deadline på endelig utkast. Når man setter i gang med å fysisk bygge utstillingen oppdager man jo også hva som fungerer og hva som ikke fungerer fysisk i det rommet utstillingen skal være, men det er greit å være litt i forkant med mulige utfordringer. Nå nærmer det seg tid for å skulle presentere de foreløpige planene for formidlingsutvalget til Ringve Musikkmuseum, regner med mange gode innspill som fører til enda bedre løsninger og formidlingsideer! Det samme skal gjøres for staben på Dansevitenskap og Norsk senter for folkemusikk og folkedans og prosjektleder gleder seg til dansefaglige innspill og tanker!

Utstillingen vil framstille dansens mange rom og de ulike måtene dans kan oppleves på. Den vil møte stereotyper og fordommer og gjennom kroppslig deltagelse utfordre publikums oppfattelse av egen danseevne, egen tilknytning til dansetradisjoner, låste oppfatninger om dansesjangrer og dansetyper, og rollen til dansen i Norge. Dette kan bare oppsummeres med ordene; jeg gleder meg!!! Gjennom å skape rom som tar opp motsetninger og forskjellige arenaer hvor man setter på seg ulike «dansebriller» vil utstillingen gi publikum innblikk i dans på scene, dans bak scenen, dans i en læringssituasjon, dans på lokalet, dans på diskogulvet, dans på kjøkkengolvet og dans på sosiale medier. Utstillingen vil bli lettspist, med mye artig fakta og perlene fra dansearkivet!

Under Raw dance festival i Trondheim for noen helger siden var prosjektleder på scenen og fortalte om prosjektet og hvordan danseorganisasjonene i Trondheim og omegn kan bidra og bli involvert i prosjektet "Interaktiv danseformidling". Prosjektleder er ellers stadig på farten, Rock City er besøkt og flue-på-veggen hos Ringve gjennomført. Prosjektleder leter stadig etter inspirerende kulturelle møteplasser å besøke og formidling å overvære.

På møtefronten er det fremgang på planleggingen av utstillingene på Sverresborg og Rockheim. Det er utfordrende og veldig artig å legge grunnsteinene for hvordan de to neste utstillingen skal bli og deres særegenheter. Arbeider lover godt og det gledes til formidlingen kan starte!

Like rundt svingen nå kommer det en utlysning «Dansesnutter ønskes» hvor vi inviterer til å sende inn din dansefilm, ditt danseklipp av deg selv eller noen andre fra hvilken som helst sjanger og hvilken som helst situasjon. Og ikke nok med det, i løpet av sommeren vil det komme en liten reportasje på NRK P2 radio og nettside om prosjektet og arbeidet mot første utstilling! Følg med!