Intensjon og mål med utviklingsprosjektet

Publisert 16 februar 2015

Prosjektet skal med utgangspunkt i arkivmaterialet til Sff-senteret, forske på og utvikle tre utstillinger som stilles ut på Ringve Musikkmuseum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Rockheim-Nasjonalt senter for popmusikk. Prosjektet vil gi kompetanseheving og interaktiv formidling av immaterielle kulturuttrykk. Målene med multimedia utstillinger og interaktive møteplasser er å utvikle ulike formidlingsteknikker og metoder for å kunne tilnærme seg en kroppslig interaktiv opplevelse av å danse og for å variere formidlingen av immateriell kulturhistorisk dansearv. Kroppslig interaktivitet bidrar til læring og opplevelse. Teknologi vil være et sentralt hjelpemiddel. Dette innovative og nyskapende prosjektet vil gi kunnskap om ny museologi knyttet til danseformidling på verdensbasis. Utstillingene skal bygges på prinsipper hentet fra ny museologi, performer- audience interaktivitet og retningslinjene til UNESCO i synliggjøring av immateriell kulturarv.

 

Mål

Å utvikle variert formidling av norsk immateriell kulturhistorisk dansearv på en levende måte med interaktivitet og teknologi som sentrale tema til et mangfoldig publikum i Trondheim gjennom samarbeid med Trondheimsmuseene

 

Delmål i utviklingsprosjektet

Arrangere seminar og foredrag i Trondheim

Produsere interaktive utstillinger som vil vises hos MiST og i Midt-Norge

Skape nye arenaer for kulturell utveksling

Mål etter utviklingsprosjektet

Å etablere utstillinger og dansearenaer som fast tilbud i Trondheim og Midt-Norge i samarbeid mellom MiST, Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans og Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Trondheim.

 

Ringvirkninger

 

Prosjektet vil:

Gi Trondheims status innen dans med et stort fokus på mangfold, likestilling og inkludering av alle dansegenrer (vs. Oslo og Bergen med fokus på henholdsvis Nasjonalballetten og Carte Blanche)

Produsere nye utstillinger til MiST og åpne for nye publikumsgrupper som får oppleve interaktivitet

Involvere lokale danseorganisasjoner og skape mer aktivitet og arbeidsplasser

Skape flere uhøytidelige arenaer og møteplasser for dansing og forestillinger som temalørdager på både utstillingsplassene og på kjøpesentre

Skape nye møteplasser for dialog og kommunikasjon rundt dansearv (bevaring av lokal immateriell kulturarv jfr. UNESCO konvensjonen av 2003)

Skape nytenking rundt arkivenes stilling og utviklingspotensialet i dens formidlingsaktiviteter med ny teknologi og interaktivitet