”Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum”

Publisert 18 februar 2015

Interaktive danseutstillinger

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) har inngått et samarbeid med MiST- Museene i Sør-Trøndelag ved Ringve Musikkmuseum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk, om å utvikle tre nyskapende interaktive danseutstillinger. Prosjektet er i tråd med UNESCO konvensjonen av 2003 om synliggjøring av og dialog rundt levende tradisjoner (den immaterielle kulturarven).

 

«Dans i Norge» våren 2016 på Ringve Musikkmuseum

Våren 2016 presenteres utstillingen «Dans i Norge» på Ringve Musikkmuseum. Den vil være først ut i å teste ut publikums reaksjoner på denne typen interaktivitet på et museum. «Det er ikke nødvendig å kunne danse for oppleve og delta i utstillingene» sier prosjektleder Tone Erlien. Neste utstilling, «Danseslagere i Norge de siste 150 årene», settes opp i starten av 2017. Siste utstillingen i slutten av 2017 blir en multimedia utstilling om overføring av dansekunnskap der det skal brukes bl.a. bevegelsesdeteksjon (Motion Capture) og Virtual Reality brille. Det jobbes mot at utstillingene også settes opp andre steder i Midt-Norge og det utarbeides planer for vandreutstilling for nasjonale museer. Prosjektet jobber også mot en arena for permanente danseutstillinger - museale møteplasser for interaksjoner mellom dansere og publikum i Trondheim. Dette vil gi Trondheim status innen dans med fokus på mangfold, inkludering og likestilling av alle dansegenrer.

«Dansemuseum»

Hvordan inkludere dans i museumsutstillinger gjennom interaktive og deltagende metoder? Dette treårige utviklingsprosjektet har som mål å skape tre utstillinger på tre av Trondheims museum.

Prosjektet ønsker å skape nye arenaer og møteplasser for dans i Trondheim og Sør-Trøndelag, og vil skape interaksjon mellom lokale dansemiljø fra flere sjangre, fagmiljø på dans, museene i Trondheim og publikum. Utstillingene vil initiere deltagelse og dansebevegelser, og representere bredden av sosiale danseuttrykk. Publikum vil blant annet møte tekniske og interaktive danseinstallasjoner, bildegalleri, filmgalleri og dokumentarfilmer. Danseverter fra dansesjangrer i og rundt Trondheim vil skape en levende formidling og være direkte kilder til kunnskap om og opplevelse av den kroppslige kulturarven i ulike dansegenrer. I forbindelse med utstillingene vil det arrangeres interaktive forestillinger og debattarenaer om hvordan dansen oppleves og representeres i dagens moderne samfunn. Siste utstilling har som mål å tilby publikum danseopplevelser gjennom teknologiske hjelpemidler som bevegelsesdeteksjon (motion capture) og virtual reality briller.

Danse seg gjennom utstillingene

I ny museologi skal publikum være deltagende og aktive under et museumsbesøk og museumsarenaen skal oppfordre til sosial interaksjon. Nyere danseforskning innen kunstnerisk utvikling ved NTNU og Sff har forsket på interaksjon mellom publikum og dansere for å oppleve dansen mer aktivt med flere sanser enn synet (Karoblis m.fl. 2015). Metodene vil brukes, videreutvikles og tilpasses museumsomgivelser. Den kroppslige opplevelsen vil stå sentralt, sammen med utveksling av erfaringer rundt og i dansebevegelse. Dans er et sosialt fenomen og kan også sees i sammenheng med folkehelse. UNESCO konvensjonen av 2003 oppfordrer blant annet til synliggjøring av og dialog rundt den immaterielle kulturarven i dansetradisjoner og danseuttrykk.

Prosjektet ønsker å inspirere publikum til å delta i dansen i utstillingen og gjennom dette få kjennskap til ulike danseuttrykk og å utfordre museenes rolle på å videreføre dans som kulturarv. Målet er at publikum skal kunne danse seg gjennom utstillingene. Målgrupper er blant annet skoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken, studenter, turister og andre.                                                              

Prosjektleder Tone Erlien initierte samarbeidsprosjektet mens hun var masterstudent. I masteroppgaven «A dance museum» foreslår Erlien konseptet om å inkludere dans i museumsutstillinger gjennom interaktive og deltagende metoder for å spre danseopplevelser til nye publikumsgrupper. «Alle, uansett bakgrunn, vil kunne delta i og prøve ut interaktive danseutstillinger» understreker prosjektleder Erlien.  

Prosjektleder Tone Erlien initierte samarbeidsprosjektet mens hun var masterstudent. I masteroppgaven «A dance museum» foreslår Erlien konseptet om å inkludere dans i museumsutstillinger gjennom interaktive og deltagende metoder for å spre danseopplevelser til nye publikumsgrupper. «Alle, uansett bakgrunn, vil kunne delta i og prøve ut interaktive danseutstillinger» understreker prosjektleder Erlien. 

Prosjektet er støttet av: