Konferanser- og paneldeltagelse - Interaktiv danseformidling prosjektet spres i Norge, Norden og Europa

Publisert 24 november 2015

Høsten har bestått av en rekke presentasjoner, foredrag og paneldebattdeltagelse for prosjektleder for Interaktiv danseformidling. Prosjektets faglige utgangpunkt og tyngde er det som i hovedsak har vært presentert, sammen med skisser og planer for utstillingene sålangt. Her er en liten oppsummering fra formidlingen sålangt i høst. 

 

Torsdag 08.oktober holdt prosjektleder et 1,5 timers foredrag om "Dance in museums - how is it used and how should it be used?" for EØS prosjektsamarbeidet "Culture for everyone" mellom Lithuanian Folk Culture center og Trondheim Vikinglag.

Det var utfordrende  å holde foredrag med litauisk tolk, og spennende å høre tilbakemeldingene og spørsmålene i etterkant. Publikummet bestod av direktører og administrativt ansatte ved flere folkekultursentre i Litauen.

 24.oktober bar det til London og konferansen  Pop Moves - Curating, Collecting, Reflecting på Roehampton University, universitet hvor prosjektleder avsluttet sin akademiske studentperiode i 2014. Svært interessant å være tilbake hvor det hele sluttet og ikke minst artig å få positive tilbakemeldinger på et spennende prosjekt og å fått åpne noens øyne om den "sosiale dansen på museum" sitt potensiale.

 

 

Tidlig i november fløy prosjektleder til det mørke nord for den nordiske møteplassen for dansere, produsenter, koreografer og andre innen dansefeltet -Kedja. Nedenfor er bilder fra panelet prosjektleder deltok i, med overordnet tema "Curating in the intersection between art, audience and market". Det ble tid til en kort presentasjon av prosjektet Interaktiv danseformidling og dypere dykk i utfordringene med å kuratere sosialdans og tradisjonsdans på museum, både med tanke på utfordringer som publikum, metoder for innholdsformidling, plassen til danserne/utøverne i utstillingene og i prosjektet, og valgene man tar som kurator når det gjelder utvelgelse, representasjon og mangfold. Prosjektleder ble også utfordret i å forsvare valg/ideologier disse problemstillingene tok opp, noe som er god trening i å tydelig formidle hva utstillingene skal ytre, stå for eller ikke stå for.

Panelet ble moderert av kulturrådgiver Corinne Lyche Campos, og de to andre deltagerne kom fra to helt andre bakgrunner. Corina Oprea, kurator fra Stockholm og Thorbjørn Gabrielsen, kunstnerisk leder for Stamsund teaterfestival i Lofoten.

Det var veldig interessant å møte et panelpublikum fra i hovedsak dansekunstfeltet. Prosjektleder opplevde at de godt over 60 publikummere som møtte opp ikke var forberedt på innlegg fra sosialdansfeltet, men at poengene fra Interaktiv danseformidling inspirerte og åpnet innsikt i nye perspektiv for publikum.

Panelet ble tatt opp på lydopptaker, og vil være en del av en drøftende artikkel som kommer nærmere åpning av utstilling 1 "Dans i Norge"- 15.mars.