Kort om rollene i prosjektet

Publisert 16 februar 2015

Prosjektet eies av Stiftinga for folkemusikk og folkedans (Sff) og er et treårig samarbeidsprosjekt mellom Sff og MiST- Museene i Sør-Trøndelag ved Ringve Musikkmuseum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Rockheim- Nasjonalt senter for popmusikk.

Prosjektet ledes av prosjektleder Tone Honningsvåg Erlien. Styringsgruppen består av direktør ved Senter for folkemusikk og folkedans Marit Stranden, direktør på Ringve musikkmuseum Ivar Roger Hansen og daglig leder for Hilmarfestivalen og Midt-Norsk senter for folkemusikk og folkedans Johan Einar Bjerkem. 

Tone H. Erlien har bakgrunn fra sosiale danseformer og har vært innom flere ulike sjangrer siden barnsben av. Tone startet i 2007 på en bachelorgrad i dansevitenskap hos NTNU og fortsatte i 2011 på NoMads-Nordisk mastergrad i dansevitenskap, hvor emner tas i Stockholm, København, Tampere i Finland og ved NTNU. Høsten 2012 startet hun i det første kullet studenter på Choreomundus- Erasmus Mundus master - International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage. I løpet av to år studerte hun ved NTNU, Universitè Blaise Pascal i Clermont Ferrand i Frankrike, Szeged University i Ungarn og University of Roehampton i London. Prosjektoppgaver og masteroppgave har ført til grundig studium i museumsformidling, dans som kulturarv og da i dybden av UNESCO konvensjonen av 2003 om vern og synliggjøring av den immateriell kulturarven, ny museologi og interaktive metoder for formidling av dans.

Utstillingene vil planlegges og skapes i samarbeid med ansatte på de respektive museene, hvor både museumspedagoger og utstillingsarkitekter vil ha viktige faglige roller.

Ansatte på Norsk senter for folkemusikk og folkedans vil bidra på sine spesialfelt innen dans- og musikkfaglige problemstillinger, behandling av arkivmateriale og tilpasning til multimedia framstilling av lyd og film.