Utlysningstekst: Prosjektleder Interaktiv danseformidling

Publisert 15 februar 2015

Norsk Senter for folkemusikk og folkedans er utøvende organ i Stiftinga for folkemusikk og folkedans (http://www.folkemusikkogfolkedans.no/). Stiftelsen er hovedsakelig finansiert av offentlige midler og hadde ei ramme på 13 millioner i 2014. Hovedmålet er å: "..fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som bærar av særeigne kvalitetar.". Senteret driver arkivarbeid, forskning og formidling og har den største samlinga av folkemusikk og tradisjonsdans i Nord-Europa. Det er akkreditert NGO av UNESCO som samarbeidspartner i arbeidet med immateriell kulturarv. Arkivmaterialet brukes av dansere, musikere og i sentret sitt tette samarbeid med dansevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om utdanning fra Bachelor til PhD. Sentret er samlokalisert med dansevitenskap på Dragvoll i Trondheim. Det er 20 stillinger knytta til sentret som utgjør 12,7 årsverk. Vi har et ambisiøst, nyskapende miljø med bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Prosjektleder Interaktiv danseformidling

Interaktiv danseformidling er et 3-årig utviklingsprosjekt ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff). Målet er å gjennom samarbeid med Museene i Sør‐Trøndelag (MiST) utvikle variert formidling av norsk immateriell kulturhistorisk dansearv på en levende måte med interaktivitet og teknologi som sentrale verktøy til et mangfoldig publikum. Prosjektet vil utforske ny museologi og dans, i form av nye arenaer for interaksjoner i utstillinger som vil nå et større publikum. Utstillingene vil gi interaksjon mellom lokale dansemiljø fra flere sjangre, fagmiljø på dans i Trondheim, museene i Trondheim og publikum. Interaksjonene vil være både mellommenneskelig og tekniske.

Prosjektet er avhengig av videre finansiering for å videreføres utover første året. Det er finansiert av bl.a. Kulturrådet, Trondheim kulturfond og Sør-Trøndelag fylkeskommune. MiST, Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans og Sff utgjør styringsgruppa.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet med utstillinger etter budsjettet

ansvarlig for søknader om støtte til prosjektet

ansvarlig for informasjonsarbeid

rapporterer jevnlig til faglig leder og styringsgruppa

utarbeide formidlingsopplegg med metodikk tilpasset målgruppene

tett samarbeid med fagpersoner ved Sff (dansefaglig arbeid) og MiST (utvikling av utstilling) og andre som prosjektet knytter til seg

skape kontaktnettverk med det lokale folkedansmiljøet

 

Vi søker en person som:

har Master i dansevitenskap

har god kjennskap til norsk folkedans og folkemusikk

har god kjennskap til museologi

har erfaring fra danseundervisning

har erfaring fra danseforestilling

har erfaring fra museumsomvisning

har gode samarbeidsevner

er strukturert, målretta og initiativrik

er glad i faglige utfordringer, selvstendig arbeid og varierte arbeidsoppgaver

trives i høyt arbeidstempo

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

 

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsoppgaver knyttet til tradisjonsdans og museologi

Et spennende fagmiljø i utvikling

Lønn etter avtale

Pensjonsordning

Stillingen utgjør 50 % fra 1. februar 2015 til 31. januar 2016 med arbeidssted ved Norsk Senter for folkemusikk og folkedans, med mulig forlengelse ut 2017. I perioder blir det forskjøvet arbeidstid, spesielt i forbindelse med utstillinger og undervisning. En del reiser må påregnes.

Kontaktperson: direktør Marit Stranden: 73596497/ 40475259, epost: marit@folkemusikkogfolkedans.no

Søknadsfrist: 15.01.2015.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester legges ved elektronisk og tas med ved et evt. intervju.