Erfaringsdeling i prosjektet Museene danser

Selv om sluttrapporten for Museene danser ikke er ferdigstilt helt enda, legger vi ut en oversikt over hvilke forum vi har delt av erfaringene så langt i prosjektet Museene danser.


Omtaler i media
o NRK Radio 17.juni 2015– radiointervju med kurator og museumspedagog ved Ringve
o Omtale på NRK Trøndealg 17.juni 2015 https://www.nrk.no/trondelag/stiller-ut-levende-dans-pa-museum-1.12413326
o Omtale i Adresseavisen 16.mars 2016 «Ta deg en svingom på Ringve museum»
o Romsdals Budstikke 30.mars 2016- «Med Norges første danseutstilling»
o Universitetsavisa 29.mars 2016 – «Master ble til danseprosjekt»
o Omtale i Adresseavisen 02.mai 2016 «Battlet seg til seier»
o Nationen 03.mai 2016 - «Levande dans på museum»
o Museumsnytt utgave 2-2016, Aktuell utstilling.
o Omtale: «Project: Exhibition and research project (dance)» i publikasjon Analysis of best-practices i prosjektet «The Creative Museum» (EU) 2017
o Museumnytt 1/2017 Intervju med kurator
o Radio Revolt 10.februar 2017 - Radiointervju med kurator
o Avisa Sagat 15.februar 2017 Reportasje fra dansearrangement om den samiske sydisdansen, under Tråante 2017 jubileet.
o Trondheim 24 nettavis 22.mars 2017-  Oppfordring til innsamling av hitter
o Bladet Folkemusikk nettartikkel 28.mars 2017- anmeldelse av utstilling 2- Livets dans – dans i fest og hverdag, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
o Klassekampen 03.april 2017 Midt i musikken, intervju med kurator
o NRK Radio 25.august 2017 – Reportasje om danseutstillinga på Rockheim i Kulturnytt NRK Trøndelag
o Adressa 22.september 2017 Reportasje om at pardansen ikke overlever https://www.adressa.no/pluss/kultur/2017/09/22/Et-tap-at-barn-og-unge-ikke-l%C3%A6rer-pardans-15304651.ece
o Adressa 15.januar 2018: Om DKS opplegget til alle 10.klassinger i Trondheim: https://www.adressa.no/pluss/kultur/2018/01/15/F%C3%B8rst-var-elevene-engstelige-for-%C3%A5-danse-s%C3%A5-kastet-de-seg-ut-p%C3%A5-gulvet-15893562.ece

Presentasjoner
o Mars 2011. Konferanse Kielce Polen. “Folk Dances Now and Then - in the light of Polish and Norwegian experience”. “Skogheim – revival of a dance hall in an open air museum”
o Oktober 2013. Konferanse Tranzit House, Cluj ,Romania.  “Methods of disseminating dance in European Museums – Findings from 10 dance museums in Europe”. International conference in dance anthropology.
o 08. oktober 2015- Trondheim Vikinglag, EØS prosjektet «Culture for everyone» Tittel: «Dance in museums- how is it done and how should it be done». Seminar Trondheim,
o 6. november 2015 Nordisk dansekonfernanse Kedja i Hammerfest. Panel moderert av Corinne Campos om kuratering av dans kalt ”Curating in the intersection between art, audience and market”
o 24. oktober 2015. Innlegg  ”Curating dance exhibitions and meeting places at museums - How dance can benefit from museums and how museums benefit dance ” på konferansen ”Pop moves” - ”Popular dance: curating, collecting, reflecting”ved The University of Chichester, Kingston University, University of Roehampton, og Royal Holloway University of London I samarbeid med the Society for Dance Research, London
o 21.april 2016- Faglig forum Program for Dansevitenskap, Institutt for Musikk, NTNU: "The concept of an interactive dance exhibition - How and why should dance be put inside a museum?”
o 28.mai 2016 Presentasjon av prosjektet hos Astra museum i Sibiu, Romania
o 30.mai 2016: Museum- og arkivkonferansen SIBMAS i København i mai 2016. Prosjektet ble presentert som et eksempel på «The Creative Archive» Tittel “Curating dance exhbitions at museums”. Publication in conference proceedings.
o Juli 2016. 29th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology i Graz, Østerrike Tittel “Evaluating new interactive methods for dissemination of dance in museums” Publication in conference proceedings
o 26.august 2016 Presentasjon av prosjektet i panelet “My current job” på Choreomundus Conference, Trondheim.
o 31.august 2016, Trondheim. Presentasjon av prosjektet for seminar på Institutt for musikk, NTNU
o 21.november 2016, Trondheim. Presentasjon: «Forskning på dans på museum- noe å hente?» på seminar om forsking på museum i regi av forskningsseksjonen i Norges Museumsforbund
o 17.februar 2017, Trondheim. Forelesning NoMads- nordisk master i dans
o 22.februar 2017. Fagkveld Orkla Industrimuseum.- foredrag, visning av Løkkenfilmen, prat og diskusjon om dans og forsamlingshus
o 07.mars 2017, Trondheim. Kåseri Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Dnas som immateriell kulturarv
o 15.mars 2017, Trondheim. Presentasjon av Museene danser- Norsk nettverk for folkemusikkarkiv sitt årlige seminar
o 17.juni 2017 «A new democratic method of co-production of dance dissemination in museums», med dansefokus, foredrag NOFOD konferanse Gøteborg,
o 17.september 2017 «A new democratic method of co-production of dance dissemination in museums”, med museumsfokus, foredrag på museumskonferansen “The Inclusive Museum» Manchester
o 23.november 2017, Trondheim.  Foredrag på seminar hos Museumsforbundet, Seksjon for forskning - Er det noe nytte i å koble museumsforskning med danseforskning?
o 26.januar 2018, Oslo. Foredrag på seminar og årsmøte i Norsk foreining for kulturarvsforskning «Kulturarv i bevegelse. Dans som kunnskapsmøte»
o 22.februar 2018, Trondheim. Forelesning Choreomundus

o 28.februar 2018 “Museene danser- methods of participation in dance dissemination in museums”, Palermo, Italia. Konferanse og ekspertmøte i regi av EU-prosjektet ICH and museums.
o 15.mars 2018, Trondheim. «Dans som immateriell kulturarv i tre museumsutstillinger – utfordringer og suksesskriterier». Seminar i regi av Museene i Sør-Trøndelag.
o 21.mars 2018, Trondheim. «Arkivformidling gjennom tre danseutstillinger»- foredrag på Arkivkonferansen til Nettverk for folkemusikkarkiv
o 08.april 2018, Trondheim. Dansehistorietime for Norges danseforbund, Danseregion Midt- Norge, årsmøte og ledermøte.
o 12.april 2018, Malmø. «Methods of safeguarding dance tradition in interactive dance exhibitions» foredrag på sluttkonferansen til forskningsprosjektet Living archives- University of Malmø.
o 19.april, Helsinki. Presentasjon av prosjektet og utstillingene hos Theatremuseum i Helsinki, for prosjektgruppen for nordisk vandreutstilling.

Planlagte presentasjoner
o ICTM Studygroup for Ethnochoreology Szeged juli 2018
o Presentasjon på Døves kulturdager 2018,


Publikasjoner
o Erlien, Tone (2011) “Skogheim – revival of a dance hall in an open air museum”, in: Folk Dances Now and Then - in the light of Polish and Norwegian experience. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Kielce.
o Erlien, Tone (2014) A dance museum – Museums and institutions in Europe promoting dance and intangible cultural heritage. Master thesis. Defended London, June 2014. Publication: NTNU Trykk Trondheim
o Erlien, Tone (2015) “Methods of disseminating dance in European Museums – Findings from 10 dance museums in Europe”. International conference in dance anthropology. Symposium from a conference for the MA students of the Choreomundus Program 28.-29. October 2013, Tranzit House, Cluj ,Romania. Published in Acta Ethnographica Hungarica 60 (1) pp.93-101. Akadémiai Kiadó, Budapest
o Erlien, Tone (2016) “New methods for dissemination of intangible cultural heritage – transmission of and participation in dance traditions in Norway” in Changing traditions- changing communities – changing museums. Publikasjon til EØS-prosjektet Open Heritage, Museene I Sør-Trøndelag, Norge og Astra Museum, Romania
o Erlien, Tone (2016) Kronikk: Dans på museum. Folkemusikkbladet 1- 2016.
o Erlien, Tone (2016- 04-30) Kronikk i Adresseavisen: Danseutstilling på museum for første gang
o Erlien, Tone (2016)”Et nytt danseformidlingskonsept- Museene danser” – Nordisk folkemusikkforsknings julebrev 2016
o Erlien, Tone (2016). “Famous dead folk dance groups in open air museums?  In The book of everything you wanted to know about open air museums” the 5th International Yearbook 2016 “Open air museums”.
o Erlien, Tone (2016) “Rapport fra ICTM konferansen july 2016. Musikk og tradisjon 1/2016. Norsk folkemusikklag.
o Erlien, Tone (2017) Kronikk «Dans på lokalet» i tidsskriftet På Spissen – medlemsblad Norske dansekunstnere, nummer 1, s. 34-35
o Erlien, Tone (2017) «Bli med og dans på dansegolvet» – i bladet UNGDOM, nummer 1, s. 22-23, Norges Ungdomslag
o Erlien, Tone (in press for 2018- 2019). “Curating performance and traditional dance in museums- open air museum community house occupied by dancers”. Journal for The inclusive museum
o Erlien, Tone (in press). Hvordan museer danser- metodehefte


Fagfellevurderte artikler:
o Erlien, Tone (2015) ”Danseformidling på museer i ny drakt” i Musikk og tradisjon. Norsk Folkemusikklag, Novus forlag. Oslo
o Erlien, Tone og Bakka, Egil. (2018) “Museums, dance and safeguarding of practice” in Intangible Cultural Heritage – Successes, Problems and Challenges 10 Years After the Entry into Force of the UNESCO 2003 Convention. Santander Art & Culture Law Review
o Erlien, Tone, Stranden, Marit, Melhus Lars Erik, Mellemsether, Hanna (2018). ”Interaktiv danseformidling – et møte mellom arkivmateriale, tradisjonsbærere og publikum” By og Bygd 47 Immateriell kulturarv, årbok for Norsk Folkemuseum

oErlien, Tone (in press for 2018-2019). Variasjon i museumsformidling av danse som kulturhistorie – utstillinga «Dains me mæ” Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk. Nordisk museologi.

o Erlien, Tone (in press for 2018-2019). “Immateriell og interaktiv dans inntar museer- Utfordringer og suksesskriterier i tre danseutstillinger»  foreløpig tittel - Norsk museumstidsskrift