Oppstartprosessen til "Interaktiv danseformidling på museum"

Selv om prosjektet akkurat har startet er det nå inne i en utfordrende fase. Ideer skal konkretiseres og bli til utstillingsskisser, samarbeid skal inngås og planlegges. prosjektet skal markedsføres og skapes interesse rundt og ikke minst skal tilgjengelige ressurser fordeles på en lang liste av arbeidsoppgaver. Prosjektleder ser på framdriftsplanen med iver og engasjement men også med et hint av spente skuldre. Heldigvis har prosjektleder en fysioterapeut i nær tilgjengelighet.

Aktivitetsplan

Det treårige utviklingsprosjektet "Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum" også kalt "Interaktiv danseformidling" startet offisielt 1.februar. Da var prosjektleder på plass og inspirasjon og ideer ble til planer og mål. I prosjektets første halvår er planlegging, nettverksbygging,  idemyldring og konseptutvikling viktige arbeidsoppgaver.

”Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum”

”Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum”

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) har inngått et samarbeid med MiST- Museene i Sør-Trøndelag ved Ringve Musikkmuseum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk, om å utvikle tre nyskapende interaktive danseutstillinger. Prosjektet er i tråd med UNESCO konvensjonen av 2003 om synliggjøring av og dialog rundt levende tradisjoner (den immaterielle kulturarven).

Utlysningstekst: Prosjektleder Interaktiv danseformidling

Norsk Senter for folkemusikk og folkedans er utøvende organ i Stiftinga for folkemusikk og folkedans (http://www.folkemusikkogfolkedans.no/). Stiftelsen er hovedsakelig finansiert av offentlige midler og hadde ei ramme på 13 millioner i 2014. Hovedmålet er å: "..fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som bærar av særeigne kvalitetar.".