Kontaktinformasjon - NOrsk senter for folkemusikk og folkedans

Postadresse:
Dragvoll, Idrettssenter
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Loholt Allé 81
Dragvoll, Idrettssenteret,4. etasje
7049 Trondheim

 

Org.nr: 975 372 677
E-post: postmottak@folkemusikkogfolkedans.no
Fakturamottak: regnskap@folkemusikkogfolkedans.no
Fellesadresse Bygda dansar: bygdadansar@folkemusikkogfolkedans.no
Fellesadresse arkivforespørsler: folkedansporten@folkemusikkogfolkedans.no
Fellesadresse støtteordninger: stotteordninger@folkemusikkogfolkedans.no

Ansatte:

Tone Honningsvåg Erlien
Amanuensis folkedans (deltid)
73 55 70 10 / 93 88 49 50

Kristin Grimstad
Konstituert direktør
46 93 32 80

Sigurd Johan Heide
Fagkonsulent. Bygda dansar Troms (deltid)
73 55 70 16

Ivar Mogstad
Amanuensis i folkemusikk
73 55 70 05

Siri Mæland (deltid)
Førsteamanuensis folkedans
73 55 70 06

Torill Steinjord (deltid)
Fagkonsulent. Bygda dansar Troms.
40 47 27 36 / 73 55 70 12

Sonia Stensen
Administrasjonskonsulent
73 55 70 09

Truls Sørensen
Kontorsjef
73 55 70 02 / 41 52 19 12

Stine Trondsdatter
Prosjektkoordinator Bygda dansar
40 61 52 22 / 73 55 70 11

Sjur Viken
Amanuensis i folkemusikk
73 55 70 08

Ranveig Aas
Vikar
73 55 70 14Vi samarbeider og er samlokalisert med Dansevitenskap, Institutt for musikk, NTNU.

http://www.ntnu.no/musikk/forstudenter/dansevitenskap

https://www.ntnu.no/web/musikk/ansatte/-/employee_list/TAp2/1011965