Kontaktinformasjon - Stiftinga for folkemusikk og folkedans

 

Kontaktinformasjon - Stiftinga for folkemusikk og folkedans og Rådet for folkemusikk og folkedans

Postadresse:
Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Dragvoll, Idrettssenter
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Loholt Allé 81
Dragvoll, Idrettssenteret,4. etasje
7049 Trondheim

 

Ansatte Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Org.nr: 975 372 677
E-post: postmottak@folkemusikkogfolkedans.no
Fakturamottak: regnskap@folkemusikkogfolkedans.no
Fellesadresse Bygda dansar: bygdadansar@folkemusikkogfolkedans.no
Fellesadresse arkivforespørsler: folkedansporten@folkemusikkogfolkedans.no
Fellesadresse støtteordninger: stotteordninger@folkemusikkogfolkedans.no

 

Marit Stranden
Direktør
73 55 70 03 / 40 47 52 59

Truls Sørensen
Kontorsjef
73 55 70 02 / 41 52 19 12

Ivar Mogstad
Amanuensis i folkemusikk
73 55 70 05 

Sjur Viken
Amanuensis i folkemusikk
73 55 70 08 

Siri Mæland
Amanuensis folkedans
73 55 70 06

Sonia Stensen
Administrasjonskonsulent
73 55 70 09

Tone Honningsvåg Erlien
Amanuensis folkedans (permisjon t.o.m. november)
73 55 70 10 / 93 88 49 50

Stine Trondsdatter
Prosjektkoordinator Bygda dansar
40 61 52 22 / 73 55 70 11

Torill Steinjord
Fagkonsulent. Bygda dansar Rogaland og Bygda dansar Troms.
40 47 27 36 / 73 55 70 12

Elisabeth Syrhdal Ellingsen
Fagkonsulent. Bygda dansar Rogaland (deltid).
48 27 22 83 / 73 55 70 13

Sigurd Johan Heide
Fagkonsulent. Bygda dansar Troms (deltid)
73 55 70 16Vi samarbeider og er samlokalisert med Dansevitenskap, Institutt for musikk, NTNU.

http://www.ntnu.no/musikk/forstudenter/dansevitenskap

https://www.ntnu.no/web/musikk/ansatte/-/employee_list/TAp2/1011965