Kontaktinformasjon - Stiftinga for folkemusikk og folkedans og rådet for folkemusikk og folkedans

Postadresse:
Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Dragvoll, Idrettssenter
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Loholt Allé 81
Dragvoll, Idrettssenteret,4. etasje
7049 Trondheim

 

Ansatte Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Org.nr: 975 372 677
E-post: postmottak@folkemusikkogfolkedans.no
Fakturamottak: regnskap@folkemusikkogfolkedans.no
Fellesadresse Bygda dansar: bygdadansar@folkemusikkogfolkedans.no
Fellesadresse arkivforespørsler: folkedansporten@folkemusikkogfolkedans.no
Fellesadresse støtteordninger: stotteordninger@folkemusikkogfolkedans.no

Ansatte:

Dina Bruun Arnesen
Vikar. Bygda dansar Troms (deltid)
97 60 40 06

Elisabeth Syrdahl Ellingsen
Fagkonsulent. Bygda dansar Rogaland (deltid)
48 27 22 83 / 73 55 70 13

Tone Honningsvåg Erlien
Amanuensis folkedans (permisjon t.o.m. november)
73 55 70 10 / 93 88 49 50

Tuva Færden
Vikar. Bygda dansar Rogaland (deltid)
45 20 48 37

Sigurd Johan Heide
Fagkonsulent. Bygda dansar Troms (deltid)
73 55 70 16

Ivar Mogstad
Amanuensis i folkemusikk
73 55 70 05

Siri Mæland
Amanuensis folkedans
73 55 70 06

Torill Steinjord (permisjon t.o.m. januar 2019)
Fagkonsulent. Bygda dansar Troms.
40 47 27 36 / 73 55 70 12

Sonia Stensen
Administrasjonskonsulent
73 55 70 09

Marit Stranden
Direktør
73 55 70 03 / 40 47 52 59

Truls Sørensen
Kontorsjef
73 55 70 02 / 41 52 19 12

Stine Trondsdatter
Prosjektkoordinator Bygda dansar
40 61 52 22 / 73 55 70 11

Sjur Viken
Amanuensis i folkemusikk
73 55 70 08

Ranveig Aas
Vikar (deltid)
73 55 70 14Vi samarbeider og er samlokalisert med Dansevitenskap, Institutt for musikk, NTNU.

http://www.ntnu.no/musikk/forstudenter/dansevitenskap

https://www.ntnu.no/web/musikk/ansatte/-/employee_list/TAp2/1011965