Norsk senter for folkemusikk og folkedans

 Publisert 29 september 2014

§ 11.    Sentret sine funksjonar

Styret for Stiftinga for folkemusikk og folkedans er ansvarleg for Norsk senter for folkemusikk og folkedans og har det øvste ansvar for drifta av institusjonen.

 

Sentret er utøvande og administrerande organ for Stiftinga. Sentret skal arbeida for og verkeleggjera målet til stiftinga gjennom oppfølging av vedtak i Styret og Rådet og gjennom sjølvstendig arbeid.

 

Sentret yter faglege og administrative tenester til Rådet og Representantskapsmøtet.