Prosjektmidler 2. tildeling 2018

Prosjektmidler 2. tildelingsrunde 2018, 19. oktober 2018


I denne søknadsrunden ble det behandlet 45 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 1 777 650. Det ble bevilget kr. 493 000 fordelt på 27 søknader.
Søknadene ble behandlet av Rådet for folkemusikk og folkedans, og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Tildelingen ser du her.