Gratulerer med verdensdagen for lyd- og filmarkiv!

Lyd og film dokumenterer viktige minner. Det haster å ivareta denne skjøre kulturarven. Vi er glade for at staten nå har tatt dette på alvor: Nasjonalbiblioteket har fått i oppgave å få oversikt over lyd- og filmmateriale i ABM-sektoren (arkiv-bibliotek-museum), som inviterer miljøet til å samarbeide for å redde denne nasjonale kulturarven (https://www.nb.no/audiovisuell-kulturarv/). Målet er å få bedre tilgjengelighet og tilgang for brukerne. Det er viktig å få på plass nasjonalt ansvar for dette arkivmaterialet, for å få til en arbeidsdeling for feltet.

Sff jobber for å synliggjøre utfordringene som sekretariat for Nettverk for norske folkemusikkarkiv (http://www.folkemusikkarkivet.net) og gjennom Arkivforbundet. Se Arkivforbundets 6-punkts handlingsplan (http://www.arkivforbundet.no/om/handlingsplan-audiovisuelt-arkivmateriale/). Vi deltok nylig på Norsk lydarkivkonferanse i Trondheim, og på internasjonal konferanse for lyd og audiovisuelle arkiver i Ghana. Se vår konferanse-videohilsen fra Accra (i litt mye vind, så slå på teksting https://www.youtube.com/timedtext_video?ar=1&v=7hPAkqV85IQ).

UNESCO.png

UNESCO markerer 27. oktober for å øke oppmerksomheten for dette arkivmaterialet og behovet for å redde kulturarven for fremtida.


Stor interesse for lydarkivkonferansen på Rockheim i oktober med 100 deltakere.

Stor interesse for lydarkivkonferansen på Rockheim i oktober med 100 deltakere.

Samisk arkiv ved Grete Gunn Bergstrøm presenterte utfordringer med offentliggjøring av lydfiler.

Samisk arkiv ved Grete Gunn Bergstrøm presenterte utfordringer med offentliggjøring av lydfiler.