DEBATT: Å VERDSETTE KUNNSKAP

Rff.jpg

Folkemusikk- og dansefeltet profesjonaliseres, men i mange sammenhenger er ikke tradisjonsbærernes kunnskap gjort formell. Rådet for folkemusikk og folkedans har i mange sammenhenger argumentert for at realkompetansen til kulturskolelærere i folkemusikk må telle like mye som formalkompetansen til andre lærere. Likevel vet vi om mange tilfeller hvor erfarne tradisjonsbærere lønnes som ufaglærte, eller ikke når opp i søknadssammenheng.

Vi inviterer til debatt om formell og uformell kompetanse, med vekt på ansettelsesforhold i kulturskolen.

Hvor utbredt er det at en vinner av landskappleiken blir lønnet som ufaglært? Hva vet vi om holdningene til tradisjonsbærernes kompetanse; hvordan måles den uformelle kompetansen, og hvilke konsekvenser får det når tradisjonsbærerne ikke får formalisert kompetansen sin? Hvordan legger miljøet til rett for at flere får formalkompetanse? Hvilke barrierer hindrer at miljøet forsøker å få formalisert kompetansen sin, og hva er ulempene ved å formalisere?

I panelet:
Unni Løvlid, musikar og førsteamanuensis i folkesang/kveding ved Norges musikkhøgskole
Anders Hovind, nestleder i CREO
Anette Figenschou, barneskolelærer ,aktiv i lokallag i Noregs Ungdomslag i 20 år, instruktør og medlem i Rådet for folkemusikk og folkedans.
Anne Hytta (ordstyrer), folkemusiker og komponist

Debatt under Folkelarm, Riksscenen i Oslo, torsdag 8. november kl. 1230-1430

Samisk instruksjon.JPG