Fagpublikasjonsprisen i folkemusikk og folkedans - frist for innsending av forslag 15. januar 2019

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 en pris som skal bidra til å stimulere, og å gi oppmerksomhet til faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet. Prisen deles ut annethvert år og vinneren får kr. 10.000. Ny fagpublikasjonspris deles trolig ut i mars 2019 i tilknytning til Representantskapsmøtet.

Forslag på publikasjoner sendes til Rådets for folkemusikk og folkedans innen 15. januar 2019 via postmottak på Stiftinga for folkemusikk og folkedans sine hjemmesider: https://www.folkemusikkogfolkedans.no/kontakt/ eller ved å kontakte Truls Sørensen (se kontaktinfo på nettsiden). Kun publikasjoner utgitt i 2017 eller senere vil komme i betrakting. Ytterligere informasjon om prisen, se retningslinjene for prisen: https://www.folkemusikkogfolkedans.no/fagpublikasjonsprisen/2018/4/16/fagpublikasjonsprisen-i-folkemusikk-og-folkedans-retningslinjer

Vinner av Fagpublikasjonsprisen i 2017: Per Åsmund Omholt for hans artikkel «Mælefjøllvisa – toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk», publisert i Norsk folkemusikklags skrift Musikk og tradisjon, nr. 29, 2015. Foto: Per Åsmund Omholt

Vinner av Fagpublikasjonsprisen i 2017: Per Åsmund Omholt for hans artikkel «Mælefjøllvisa – toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk», publisert i Norsk folkemusikklags skrift Musikk og tradisjon, nr. 29, 2015. Foto: Per Åsmund Omholt