Små og raske 10. tildeling 2018

Små og raske midler 10. tildeling 2018, 17.desember 2018

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 35 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssumvar på kr. 312 000. Det ble bevilget kr. 125 500 fordelt på 16 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Tildelingen ser du her.