DANS6032 Folkedanskroppen og scenen.

Publisert 25 juni 2015

Dansevitenskap ved NTNU lanserer to helt nye fag for deg som er en ivrig folkedanser og som fristes av det nyskapende sceniske folkedansfeltet.

I høst kjører vi kurset "Folkedanskroppen og scenen" (7,5 stp) og til våren 2016 " Tradisjonsdans og scenen" (7,5 stp)

Flere av folkedanskompaniene vil være blant lærerne, sammen med tidligere utøverstudent, dansefaglige ansatte på Senter for folkemusikk og folkedans og fysioterapeut med erfaring som danser i verdenstoppen og fra Olympiatoppen.

DSC0462522.JPG

 

Samlinger "Folkedanskroppen og scenen:
17. - 20. september 2015
26. - 29. november 2015

Mer info om Folkedanskroppen og scenen:
Kurset er todelt.
I del 1 er fokuset innføring i treningsmetoder for dansetekniske ferdigheter som balanse, rytme, rotasjon, bevegelse, kroppsholdning og kroppslig bevissthet.

Del 2 vil ta for seg ulike måter å skape ulike danseuttrykk med tradisjonsdansen og kunne foreta estetiske valg i koreografi for god formidling og kommunikasjon på scenen. Del 2 har vekt på kommunikasjonen/interaksjonen/samspillet mellom danser, musiker og publikum.

Begge delene vil inneholde praktiske øvelser i danseteknikker, trening i å analysere uttrykk fra filmmateriale, og trening i å formidle en kunstnerisk uttrykksform basert på tradisjonsdansens estetikker.


Krav til forkunnskaper:
Studiekompetanse eller tilsvarende realkompetansevurdering samt en beskrivelse av folkedanserfaring

Søknadsfrist til høstkurset "Folkedanskroppen og scenen" er 10.august!

For søknadsinfo:

http://videre.ntnu.no/shop/courses/displayitem.do?dn=uid%3Dnv14191%2Cou%3Dntnuvproducts%2Cdc%3Dntnu%2Cdc%3Dorg