Estisk danselærerutvekslingsbesøk

Publisert 24 november 2014

Bilde_til_nettside_P1040198.jpg

Tre danselærere fra avdelingen for Dansekoreografi ved Universitetet i Estland var 17.-21. november på besøk for utveksling for å lære av vår metodologi for analyse og undervisning av tradisjonsdans.

De har bakgrunn både fra folkedansen og samtidsdansen. De har kommet til oss for å lære vår metodologi for analyse og undervisning av tradisjonsdans. En metode utviklet her på senteret, og som undervises på dansestudiene ved NTNU.

Estlenderene presenterte også sitt tradisjonsmateriale og sine arbeidsmetoder. Vi har diskutert hvilke kropper, med hvilken teknikk og estetikk iscenesetter vi – enten i undervisningssituasjoner eller på scenen? Hva karakteriserer vår danseform – tradisjonsdansen? Har vi noe å lære av hverandre? Våre MA-studenter – Choreomundus – med sine forskjellige tradisjonsbakgrunner har deltatt og bidratt inn i diskusjonene.

Lærerutvekslingen er basert på EEA/Norway grants scholarship programme – Mobility for teaching assignments and straff training. Maj Vester Larsen og Siri Mæland har vært ansvarlige for denne ukas program hvor de fleste ansatte har bidratt. Maj og Siri drar til Estland i april 2015 for å undervise BA-studentene ved koreografilinjen http://www.tlu.ee/en/institute-of-fine-arts/Department-of-Choreography. Å bli kjent med hverandres undervisningsinstitusjoner gjør det mulig å se for seg flere framtidige samarbeid både gjennom studentmobilitet og forskning.