Estisk danselærerutvekslingsbesøk del II

Publisert 27 april 2015

 

Foto: Estiske dansestudenter tester ut og korrigerer hverandre i kroppsliggjøring av estisk tradisjonsmateriale.

Foto: Estiske dansestudenter tester ut og korrigerer hverandre i kroppsliggjøring av estisk tradisjonsmateriale.

13.-17. April dro Siri Mæland og Maj Vester Larsen til Tallinn i Estland for å undervise BA-studentene ved danselinjen http://www.tlu.ee/en/institute-of-fine-arts/Department-of-Choreography

Lærerutvekslingen var basert på EEA/Norway grants scholarship programme – Mobility for teaching assignments and straff training og var anden del av prosjektet hvor første del fant sted i Trondheim i november 2014.

I løpet av uken i Tallinn undervise Siri og Maj studentene i utøve, tolke, kroppsliggjøre tradisjonsdans hvor det norske analysesystemet for tradisjonsdans: Sviktanalyse var grunnlaget. Studentene brynte seg på videomateriale fra Norge og Danmark hhv reinlener og Fynsk polka fremtill de var fortrolige nok til gå i gang med sviktanalyse av estisk videomateriale med reinlendere fra ulike steder av Estland. Uken ble avsluttet med en fremtræden av studentene hvor de i grupper framlagte deres transkripsjoner samt danset den dansen de hadde jobbet med.

Ved fremvisningen var blant andre danselærerene ved universitetet, og folkedanslærere og folkedansspesialister på estisk folkedans tilstede.

Prosjektet som helhet, og fordypelse i lidt av vårt felles runddansmateriale har været meget positivt, og vi håper på fremtidig samarbeid på dansefeltet.