Fagpublikasjonsprisen 2015

 

Publisert 16 februar 2015

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 en ny pris for å stimulere til faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet. Prisen, som deles ut annethvert år, har fått navnet Fagpublikasjonsprisen og er på kr. 10.000. Årets pris vil bli delt ut under Årskonferansen for folkemusikk og folkedans i Trondheim 28.- 30. oktober 2015.

Forslag på publikasjoner skal sendes til Rådets for folkemusikk og folkedans innen 1. april. Kun publikasjoner utgitt etter 15. august 2013 vil komme i betrakting. Ytterligere informasjon om prisen kan fås på Rådets hjemmesider: folkemusikkogfolkedans.no eller ved å kontakte Bjørn Aksdal, tlf. 73 59 65 76. Vedtektene for prisen ligger på Rådets hjemmesider.