Håndverksstudenter med dans som verktøy

Publisert 07 september 2015


Studentene i tradisjonelt håndverk har fått undervisning i metodene for dokumentasjon og analyse utviklet for dans. Forskjellige fagfelt innen immateriell kulturarv kan lære av hverandres metoder, men det krever innsikt i hverandres fag. Studentene har prøvd reinlender og halling, hatt diskusjoner om bruk av filmmateriale i undervisning og om forhandling mellom arkivet og levende tradisjon. Overføringsverdien av metodene vil testes ut videre i emnet "Dokumentasjon av håndverk" i det nye bachelorstudiet "Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern" ved HiST, der dokumentasjon på det tradisjonelle håndverkets premisser er et nytt fagfelt. Reinlender var en bra "icebreaker" for årets kull.

P9010358.JPG
P9010373.JPG
P9010405.JPG