Instruktører i UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv

 

Publisert 18 november 2014

IMG_8047.JPG

Det er gjennomført et instruktørkurs i UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv. Målet var å bygge en nordisk gruppe av instruktører som etter gjennomført kurs er kvalifiserte til å:

-integrere immateriell kulturarv i undervisningsopplegg (i studier som inkluderer immateriell kulturarv)
-kunne være instruktører i konvensjonen for andre (organisasjoner, søkere osv.)
-spre informasjon om immateriell kulturarv etter UNESCO konvensjonen for lokale miljøer

Under er en liste over personer som kan kontaktes for å holde kurs i informasjon om konvensjonen. Vi oppfordrer til at instruktører inviteres i par etter UNESCO modellen siden instruktørene også er i en læringsprosess. De fleste instruktørene har formidling som del av sine arbeidsoppgaver, men eventuelle kostnader ved kurs må avtales i hvert enkelt tilfelle. Alle instruktørene har en generell kunnskap om konvensjonen og kan undervise utenfor sitt domene.

Navn

Institusjon

Type

Anne Karen Hætta

Árbediehtoprošeakta/ Árbediehtuprosjektet Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

Universitet/ høyskole

Anne Margrete Fiskvik

NTNU, Dansevitenskap

Universitet/ høyskole

Atle Ove Martinussen

Museumssenteret i Hordaland

Museum

Audun Kjus

Norsk Folkemuseum

Museum

Beate Strøm

Beate Strøm Cultural Consultancy

Enkeltpersonforetak

Dag Feldborg

Norsk håndverksinstitutt

NGO

Egil Bakka

NTNU, Dansevitenskap, Choreomundus ‐ International master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage

Universitet/ høyskole

Eivind Falk

Norsk håndverksinstitutt

NGO

Gediminas Karoblis

NTNU, Dansevitenskap, Choreomundus ‐ International master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage

Universitet/ høyskole

Gudrun Ingimundardottir

FolkArt Ltd, Siglufjörður, Island

NGO

Ivar Mogstad

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

NGO

Jan T Karlsen

Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR)

NGO

Johan Einar Bjerkem

Stiftinga Hilmar Alexandersen ‐ Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans

NGO

Johanna Björkholm

Nordic Folkloristic, Åbo Akademi, Finland

Universitet/ høyskole

Maj Vester Larsen

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

NGO

Marit Stranden

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

NGO

Meg Nömgård

Berättarnätet Kronobergs/The storytelling network of Kronoberg/Museum of Legends (Sweden)

Museum / NGO

Per Berntsen

Høgskolen i Sør‐Trøndelag University (HiST)

Universitet/ høyskole

Siri Mæland

NTNU, Dansevitenskap, Choreomundus ‐ International master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage

Universitet/ høyskole

Solfrid Trydal

Norsk institutt for bunad og folkedrakt

NGO

Søren Nielsen

Vikingeskibsmuseet, Roskilde, Denmark

Museum

Thomas Michael Walle

Norsk Folkemuseum

Museum

 

 

Kurset «Training-of-trainers workshop» ble arrangert i Trondheim ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans i samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt 12.-16. mai 2014 med UNESCO instruktører. Kurset var støttet av Kulturrådet og Den norsk UNESCO kommisjonen.

 

Tilbud om kursdeltakelse gikk ut til miljøer i Norge under alle de fem domeneområdene som er nevnt i konvensjonen, og det ble gitt tilbud om plass til representanter/miljø fra de ulike nasjonale minoritetene. Det ble også invitert deltagere fra nordiske land. Kriteriene for invitasjon var kjennskap til konvensjonen, kunnskap innen minst et av domenene og undervisningserfaring.