Interaktiv danseformidling #detskjer

Publisert 15 september 2015

Sommeren er definitivt over og prosjektet har startet på et viktig halvår i arbeidet med å få til et godt gjennomtenkt innhold til utstillingen "Dans i Norge" som åpner uke 11 2016.

Da var den offisielle fristen kommet for å sende inn dine danseklipp til utstillingen "Dans i Norge". Håper mange tenker å sende inn i dag.Det har også blitt gjort avtaler med blant annet skoleklasser i Trondheim som har frist ut september på å ta opp og sende inn sin dans. Vi tar forsatt gjerne imot filmer fra innvandrermiljø i Norge, hip hop grupper og flere dansesjangre som kan bidra til at dansemangfoldet i Norge synes!  Jeg gleder meg veldig til å sette sammen alle filmene, med god hjelp fra Film-og videoproduksjon ved NTNU Institutt for kunst- og medievitenskap.

Framover nå skal studenter ved sistnevnte institutt samarbeide med prosjektleder om å gjøre mindre opptaksfeltarbeid på dansearenaer i Trondheim. Dette skal bli noen av nyopptakene til utstillingen på Ringve til våren, og heldigvis mangler ikke Trondheim muligheter for dansing. I følge UKA programmet skal det være flere dansekvelder på Samfundet i september og oktober og det blir besøk til byens danseklubber, kompanier og skoler. Prosjektleder har blant annet vært en tur på Nidaros Idrettsungdomsskole og testet ut intensiv formidling av den sosiale dansens prinsipper til en klasse med spreke ungdommer.

Ny logo for prosjektet er også rett rundt hjørnet, og da med lansering av nytt navn for danseutstillingstriologien! Prosjektets fagtittel blir fremdeles Interaktiv danseformidling, men utstillingstriologiens nye navn vil symbolisere mer av samarbeidet mellom museene og det vi ønsker å formidle av dans gjennom utstillingene!

Det ble også tid til å presentere prosjektet på et seminar arrangert av NTNU Bridge og NTNU Institutt for Musikk ved Musikkvitenskap og Musikkteknologi . Her fikk prosjektleder som ekstern bedrift presentere arbeidet med utstillingene, målene med danseformidlingsprosjektet og mulighetene for studentoppgaver i tilknytning til det praktiske arbeidet! Det kom mange interesserte og forhåpentligvis får prosjektet nyte godt av mange spennende dypdykk i bruk av teknologi og lyd i utstillingene. Musikkteknologistudentene skal blant annet ha emnet "Lydkunst og installasjoner" i høst og her blir oppgaven å lage noe kreativt til et av rommene i utstillingen på Ringve. Samarbeid med studieretninger og studenter er gull verdt for et prosjekt som dette og skaper mange muligheter for synergier for framtida, både med tanke på arbeidsplasser, innovasjon og entreprenørskap!

Nedenfor er høstens presentasjonskalender for Interaktiv danseformidling. Prosjektet når stadig nye grenser og nettverket ekspanderer kontinuerlig. Hvor artig er det ikke at debatten om hvordan og hvorfor dansen skal inn på museum blir mer synlig og oppe på dagsordenen?! I tillegg til denne listen er det startet et erfaringsutvekslingssamarbeid med Scenekunstmuseet i Stockholm som gjenåpner i helt nye lokaler i 2016. Slikt er svært nyttig, lærerikt og også betryggende å ha noen å sparre med som opplever de samme faglige og praktiske utfordringene når det gjelder å formidle dans på  museum!

  • 08.10.15 Innlegg på seminaret i forbindelse med EØS-prosjektet «Immaterial cultural heritage and lifelong learning» Trondheim Vikinglag
  • 24.10.15 Innlegg på konferansen «Pop Moves – Popular dance: Curating, collecting, reflecting» London med presentasjonen “Curating dance exhibitions and meeting places at museums. How dance can benefit from museums and how museums benefit dance”
  • 26.10.15 Deltagelse på «Det relevante museet» 1 uke konferanse og workshop, Trondheim, https://relevantmuseum.wordpress.com/
  • 06.11.15 Deltagelse i et panel under Dansekonferansen «Kedja» – ”Curating in the intersection between art, audience and market”, moderert av Corinne Campos, Hammerfest
  • 18.11.15 Presentasjon av prosjektet - «Nasjonalt musikknettverk for musikk og instrumenter», Ringve Musikkmuseum

Prosjektleder på seminar, arrangert av NTNU Bridge og Institutt for musikk