Fagpublikasjonsprisen i folkemusikk og folkedans – frist for innsending av forslag 1. oktober 2016.

Publisert 27 juni 2016

 Bilde:  Vinner av Fagpublikasjonsprisen i 2015: Astrid Nora Ressem for hennes arbeid som redaktør av Norske middelalderballader. Melodier. Bind 2.

 Bilde: Vinner av Fagpublikasjonsprisen i 2015: Astrid Nora Ressem for hennes arbeid som redaktør av Norske middelalderballader. Melodier. Bind 2.

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 en pris som skal bidra til å stimulere, og å gi oppmerksomhet til faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet. Prisen deles ut annethvert år og vinneren får kr. 10.000. Ny fagpublikasjonspris deles ut i mars 2017 i tilknytning til Represetantskapsmøtet.
Forslag på publikasjoner sendes til Rådets for folkemusikk og folkedans innen 1. oktober 2016 via postmottak på Stiftinga for folkemusikk og folkedans sine hjemmesider: folkemusikkogfolkedans.no eller ved å kontakte Truls Sørensen (se kontaktinfo på nettsiden). Kun publikasjoner utgitt etter mars 2015 vil komme i betrakting. Ytterligere informasjon om prisen, se retningslinjene for prisen: http://www.folkemusikkogfolkedans.no/index.php/radet/fagpublikasjonsprisen.